• Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

     písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

     písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

    O této povinnosti by měli být zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách).

    Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.             

    priloha_cestne_prohlaseni.pdf

    Prihlaska_odpoledni_pobyt_ve_skole_-_mimoradne_opatreni.pdf