• Hygienická opatření na Základní škole Bělotín vychází z dokumentu MŠMT -  OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - ochrana_zdravi_zs.pdf

    Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

     Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

     Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

     Bude prováděno důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí.

     Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).

     Do tříd budou přidělovány dezinfekční prostředky na ruce.

     Třídy budou často a pravidelně větrány.

     Každý den budou chodby a třídy dezinfikovány ozonizérem.

     V případě podezření z nákazy u dítěte před vstupem nebude dítě do školy vpuštěno, v případě zdravotního podezření během pobytu ve škole bude dítě umístěno do vyhrazené místnosti (karantény),  bude informován zákonný zástupce a příslušná hygienická stanice.

     Provozní doba školy – 7:45 – 16:00