• Kanalizace - omezený přístup
        • Kanalizace - omezený přístup

        • Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k probíhajícím výkopovým pracím v ulici vedoucí ke škole kolem bytovky a v okolí sběrného dvora, doporučujeme přístup ke škole pešky i autem od kostela. Výkopové práce by měly být hotovy 1. 3. 2019. Děkujeme za pochopení. Vedení školy