• Omezení příjezdu ke škole

    • UPOZORNĚNÍ OBČANŮM, ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ RODIČŮM.

      

     Ve dnech 30. dubna až 17. května 2019 bude pro automobilový provoz uzavřena ulice za kostelem kolem hřbitova. Bude zde realizována výstavba a propojení kanalizačních řádů.

     Autodoprava do MŠ, ZŠ, do kostela a na hřbitov bude vedena obousměrně od obecního úřadu.

     Žádáme o maximální ukázněnost řidičů, neboť se na této přístupové cestě pohybuje během celého dne většina dětí.

     Pro bezproblémové zvládnutí situace doporučujeme parkovat u Obecního úřadu či dojet ke škole cestou od bývalé lékárny.

      

     Děkujeme

    • SBĚR PAPÍRU

    • ZŠ, MŠ a Obec Bělotín pořádají

     SBĚR  PAPÍRU

     Svoz sběru papíru od domu bude ve čtvrtek 25. 4. 2019

     Ve škole bude probíhat sběr od 23. 4. – 26. 4. a 29.4. 2019 vždy

     dopoledne od 7:00 – 8:00 hod. a odpoledne od 15:00 – 16:00 hod.

     na školním hřišti za přítomnosti pana školníka.

     Výtěžek bude použit na zakoupení pracovního materiálu

     a hraček pro děti.

   • BAREVNÉ DNY
    • BAREVNÉ DNY

    • Výsledky barevných dnů 2019 v tabulce a fotografiích.

    • Zápis do I. třídy

    • Ředitelství ZŠ Bělotín oznamuje, že zápis žáků do I. třídy ZŠ Bělotín se bude konat v pondělí 29. 4. 2019 v době od 13.30-17.00 hodin v budově školy.

     Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 
      

    • UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

    • Přijďte s dětmi uklidit Bělotín (sraz parkoviště před OÚ), Kunčice (sraz u hasičské zbrojnice), Lučice (sraz u obecné školy), Nejdek (sraz u školy). Akce se uskuteční v sobotu 6.4.2019 se začátkem v 9:00 hodin. Pro účastníky po skončení je připraveno malé občerstvení.