• K čemu dáváte souhlas

    • - Jméno a příjmení, fotografie, které jsou nezbytné pro informování veřejnosti o dění ve škole a propagaci školy,

     - Pořizování a zveřejňování údajů a fotografií v propagačních materiálech školy, skupinovém focení tříd, Hranickém deníku, Hranickém zpravodaji, Kronice ZŠ, včetně webových stránek školy, pokud nebude podobizna mého dítěte spojena s jeho jménem,

     - Seznamy účastníků školních a mimoškolních akcí pro dodavatele služeb, účetnictví (výlety, exkurze, plavecký výcvik, divadlo, kulturní vystoupení),

     - Kontaktní údaje na zákonné zástupce a jiné osoby, které se podílejí na vzdělávání dítěte (vyzvedávání dítěte na základě záznamu v Evidenčním listu dítěte),

     - Poskytnutí potřebných údajů (jméno, příjmení, datum narození) při účasti dítěte v soutěžích, při reprezentaci školy,

     - K zveřejňování výtvarných a obdobných děl dítěte na výstavě v galerii, soutěžích, s uvedením jména, příjmení a roku narození dítěte,

     - K zveřejnění jména (bez příjmení) nebo obrázkové značky na výtvarných dílech, pracovních listech v prostorách základní školy,

     - Evidování čísla účtu v účetnictví při platbách v přímém bankovnictví,

     - Evidování zdravotní pojišťovny dítěte v Evidenčním listu dítěte.