• Vaše práva a potvrzení

        • Potvrzuji, že jsem byl(a) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) informován(a) o právu kdykoli souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

          Zároveň potvrzuji, že jsem byl(a) ve smyslu nařízení GDPR informován(a) o mých právech na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování těchto údajů, na přenositelnost osobních údajů a na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se týká i automatizovaného zpracování, včetně profilování.