• Pověřenec

    • Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

     Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

     Správce OÚ: Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace
     sídlo: 753 64 Bělotín 2, IČ: 71003827, DS: 7zimbdr, telefon: 581 612 127, e-mail: podatelna@zsbelotin.cz

      

     Pověřenec pro OÚ: Tomáš Bíbrlík, e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz, tel. 777 698 876,
     úřední dny: Pondělí až Pátek – 8:00 až 16:00