• Mezinárodní projekt eTwinning na ZŠ Bělotín školní rok 2021 - 2022


    Během letošního roku jsme se s žáky II. stupně opět zapojili do mezinárodních projektů, které rozvíjely jazykové znalosti a dovednosti při práci s informačními technologiemi. Pracovali jsme na projektu s názvem Our neighbourhood during the year, kterého se zúčastnily školy z Turecka, Polska, Litvy, Itálie, Velké Británie a Španělska. Na počátku projektu jsme si prostřednictvím vytvořeného videa vzájemně představili naše školy a seznámili se s našimi lokalitami. Během dalších měsíců jsme pořizovali fotografie našich krajin v jednotlivých ročních obdobích a doplňovali je krátkými popisky. Součástí práce bylo také sdílení přísloví, která jsou typická pro jednotlivé měsíce v roce. Cílem projektu mělo být vytvoření společného mezinárodního kalendáře z pořízených fotografií.


    Další dva projekty, do kterých jsme zapojeni míří ke geografickým tématům. V prvním, s názvem Your country is my dream, aktuálně pracujeme na představení naší školy. Samotným cílem projektu je pak seznámit zúčastněné školy s netradičními informace o kultuře, historii a zajímavostech jednotlivých zemí. Do tohoto projektu jsou zapojeny školy z Arménie, Polska, Španělska, Francie, Španělska, Itálie, Rumunska, Ázerbájdžánu, Portugalska, Řecka a Makedonie.


    Žáci I. stupně se ve školním roce účastnili projektu polských partnerů s názvem Our Development Better Education. Projektu se zúčastnily školy z Polska, Chorvatska, Francie, Rumunska a České republiky. Komunikačním jazykem byla angličtina. Bohužel byl projekt a účast jednotlivých škol ovlivněn epidemiologickou situací, takže některé aktivity nebylo možné s žáky uskutečnit. 

    Účast v projektu přispěla ke zvýšení odborných kompetencí učitelů v oblasti pracovních metod, inovací, využívání evropských vzdělávacích programů a zvýšení efektivity výuky klíčových kompetencí, jako je využívání ICT a používání cizích jazyků.

    V průběhu projektu měli učitelé možnost prezentovat výsledky práce s dětmi pomocí těchto online nástrojů: Canva, Powtoon, Venngage, Google Map, Book Creator, Story Jumper, Answer Garden

    Některé výsledky práce je možné si prohlídnout na stránkách - https://www.storyjumper.com/book/read/97561086/The-cultural-differences-ofnbsppartner-countries


    https://www.canva.com/design/DAE8MNgxT5s/clqdgFUg1HDGgVZfGEEFwg/watch?utm_content=DAE8MNgxT5s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


    https://app.emaze.com/@AOQQLOFOW/childrens-rights


    školní rok 2020 - 2021 Vážení rodiče, milí žáci, v tomto školním roce se naše škola opět zapojí do mezinárodního projektu eTwinning. Letošní projekt má název Healthy Food - Healthy Children (Zdravé jídlo - zdravé děti) a je určen žákům

    I. stupně ZŠ. Cílem projektu je naučit děti, jak důležité je zdraví a zdravá strava. Ukážeme si rozdíly mezi stravovacími návyky v různých zemích. Zjistíme také, co nám jídlo říká o našich kulturách a vyměníme si recepty na zdravá jídla. Budeme si online posílat obrázky a fotografie. Společně vytvoříme e-knihu s našimi recepty, kterou obdrží všechny partnerské školy. Do tohoto projektu se zapojily školy ze Španělska, Řecka, Portugalska, Rumunska, Turecka, Polska, Itálie, Litvy, Lotyšska, České republiky a Německa. Výsledky projektu budou zveřejněny na webových stránkách naší školy.

    Obecné informace o projektech eTwinning

    eTwinning je společenství evropských škol. Je to online platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé a ředitelé) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se se svými žáky do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je

    největší komunita škol v Evropě. Byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Hlavním komunikačním jazykem je angličtina, což také velmi přispívá ke zdokonalování komunikačních schopností našich žáků

    v tomto jazyce.

    Další informace o eTwinning: https://www.etwinning.net/cz/pub/index.htm Mgr. Kateřina Navrátilová, koordinátor projektů eTwinning pro I. stupeň ZŠ Bělotín    školní rok 2019 - 2020


    Christmas map of Europe (Vánoční mapa Evropy)

     

    Vážení rodiče, milí žáci, 

    v letošním školním roce se naše škola zapojí do mezinárodního projektu eTwinning. Projekt s názvem Christmas map of Europe (Vánoční mapa Evropy) je určen dětem I. stupně. Cílem projektu je vzájemná výměna vánočních pohlednic a přání, které se v jednotlivých školách použijí k vytvoření vánoční mapy Evropy. K dalším aktivitám projektu bude patřit vzájemné sdílení vánočních tradic, receptů, zpěv koled či popis Štědrého dne. 

    Do projektu se zapojily školy z Bulharska, Chorvatska, Kypru, České republiky, Francie, Německa, Litvy, Lotyšska, Řecka, Itálie, Severní Makedonie, Polska, Portugalska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Španělska a Velké Británie. 

    ETwinning je společenství evropských škol. Je to platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé a ředitelé) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. ETwinning je největší komunita škol v Evropě. Byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

     

    “My planet, my future”

    Stejně jako minulý rok, tak i letos, se žáci deváté třídy zapojují do mezinárodního projektu E-twinning. Tentokrát jsme opustili téma programování a vrátili se zpět k přírodě. Název našeho letošního projektu totiž zní “My planet, my future”. Během projektu bychom chtěli zlepšit environmentální povědomí našich žáků.

     

    K našim základním cílům patří zejména větší informovanost žáků o své vlastní odpovědnosti za životní prostředí a zdokonalení jazykových dovedností prostřednictvím spolupráce s našimi zahraničními partnery. Celkem se projektu účastní 12 škol ze čtyř států - Turecka, Portugalska, Polska a České republiky.

     

    A co tedy bude hlavní náplní během následujícího roku?

     

    Po úvodním seznámení zúčastněných žáků představí jednotliví členové své školy, svá města a země. Následně budeme vytvářet a vybírat logo našeho projektu a pracovat s aplikací Zeemaps. V prosinci nás čeká příprava plakátů a bannerů o životním prostředí a recyklaci a lokalizace nádob na tříděný odpad a vybité baterie. Během jarních měsíců se pokusíme vytvářet nové materiály z již použitých a vysadíme stromy v našem okolí. Současně budeme dokumentovat hlavní zdroje znečištění v regionu a zapojíme se do čištění přírody v našem okolí. Ke konci školního roku nás pak čeká mini výstava projektových prací, sběratelská hra o otázkách životního prostředí a závěrečný průzkum.