•  

     Název projektu: UBIJ - učebny badatelství, informatiky a jazyků

     Projekt číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008154

     ZŠ a MŠ Bělotín požádala o dotaci 2 467 534,75 Kč na vznik UBIJ - učebny badatelství, informatiky a jazyků.. Celkové způsobilé výdaje jsou 2 597 405,- Kč.

     Projekt: Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a učení cílovým skupinám v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, především v komunikaci v cizích jazycích a v práci s digitálními technologiemi a badatelství, které jsou vázány na přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Tohoto cíle projekt dosáhne tím, že dojde k vybavení tří odborných učeben, přičemž jedna bude fungovat jako badatelská laboratoř (kde se bude pracovat v tzv. hnízdech a bude pořízeno 12 ks vzdělávacích měřících sad STEM ovládaných tablety) a druhá jako laboratoř informatiky a robotiky (která bude vybavena 16 počítačových žákovských míst a 1 učitelské, 8 míst bude bez počítače, aby umožnili výuku robotiky. Pro tyto účely bude pořízeno 16 vzdělávacích robotů - pro žáky do 10 let a 12 vzdělávacích robotů pro žáky nad10 let). Třetí bude vybaven odborná jazyková učebna, kde bude zařízeno 24 míst žákovských a 1 učitelské místo, nábytkem a nezbytným vybavením počítačovým, interaktivní tabulí, multifunkční tiskárnou a dalším. Všechny tyto učebny tvoří komplet na jednom patře.

     Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

     Ukončení realizace projektu: březen/2019