• Otevření školy pro II. stupeň od 8. června
     • Otevření školy pro II. stupeň od 8. června

      Dobrý den milí žáci a vážení rodiče.

      Tato zpráva se týká žáků II. stupně a jejich rodičů.

      Od 8. června bude umožněna přítomnost žáků II. stupně ve škole. Žákům budou umožněny individuální nebo skupinové konzultace (ve skupině do 15 žáků) nebo setkání s vyučujícím, ve kterých se bude navazovat na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a také související hodnocení vzdělávání za II. pololetí školního roku 2019/2020.

     • Pokyny pro rodiče a žáky I. stupně, kteří budou navštěvovat školu od 25. 5. 2020

      Dobrý den vážení rodiče a milí žáci.

      Na našich webových stránkách v části Znovuotevření školy přibyly informace a pokyny pro rodiče a žáky I. stupně. Prosím o důkladné přečtení a přihlášení dítěte ke vzdělávání ve škole nebo k distančnímu vzdělávání doma. Toto přihlášení najdete v Edupage v záložce PŘIHLAŠOVÁNÍ (přidělené akce na vyplnění). Vše je nutné, abychom se mohli dobře připravit na návrat dětí do školních lavic. Děkuji za Vaši spolupráci. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Znovuotevření školy
     • Znovuotevření školy

      Dobrý den vážení rodiče. Na webových stránkách školy naleznete informace ke znovuotevření ZŠ Bělotín pro žáky 9. ročníku (od 11. 5. 2020) a žáků I. stupně (od 25. 5. 2020). Zároveň rodičům žáků uvedených tříd přichází přihlašování s výběrem volby, zda se jejich dítě bude osobně účastnit vzdělávání ve škole či zůstane doma a bude se vzdělávat na dálku. Uzávěrky přihlašování jsou pro 9. ročník - 7. 5. 2020, pro I. stupeň - 18. 5. 2020. Dodatečné přihlášení už nebude možné. Podmínkou vzdělávání ve škole je vyplněné čestné prohlášení a podepsané zákonným zástupcem, které žák musí odevzdat první den vyučování. Děkuji za spolupráci. Tomáš Navrátil - ředitel školy

     • Zápis do I. třídy

      Dobrý den vážení rodiče.

      Na hlavní stránce školy přibyla v zeleném pruhu Elektronická přihláška k zápisu dětí do I. třídy pro školní rok 2020/2021.

      Rodiče, kteří budou přihlašovat dítě k plnění povinné školní docházky prosíme, ať si důkladně přečtou pokyny.

      V případě potřeby ať napíší e-mail na podatelna@zsbelotin.cz

  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Přihlášení

  • Zvonění

   Úterý 2. 6. 2020
  • Fotogalerie

   • Rozloučení se 4. třídou, školním rokem a paní učitelkou
   • ŠKOLA V PŘÍRODĚ 4. třída 2018, Horský hotel Babská, Velké Kralovice
   • Lyžařský výcvik 2018
   • 4. třída - skupinová práce - veličiny - 12. 1. 2018
   • Mikuláš 2017
   • Hrabyně, Darkovičky
   • Mikuláš ve 4. třídě
   • Návstěva muzeí v Brně - 4. a 6. třída
   • Návštěva muzeí v Táboře a Praze - 4. a 6. třída