• Paměťové instituce do škol
    • Paměťové instituce do škol

    • ZŠ Bělotín se již druhým rokem zapojuje do „Vzdělávacích programů paměťových institucí do škol“. V loňském roce všechny třídy školy navštívily některý ze vzdělávacích programů, například Hrabyně + Darkovičky,Technické + Moravské muzeum v Brně, Slezské muzeum v Opavě. Již podruhé naši žáci absolvovali dvoudenní exkurzi do jižních Čech a Prahy (4. a 5. 10.2018). Na programu byla prohlídka Kozího hrádku – působiště Mistra Jana Husa a města Tábor -  Husitské muzeum se vzdělávacím programem a prohlídka podzemí města. Strava a nocleh byly zajištěny na zdejší střední internátní škole. Druhý den se žáci přesunuli do Prahy, kde na ně čekala prohlídka reprezentačních prostor Pražského hradu s průvodci. Potom následoval přesun významnými místy (Nerudovka, Malostranské náměstí, Karlův most, Královská cesta, Staroměstské a Betlémské náměstí) do Náprstkova muzea, kde se děti zapojily do lektorovaného programu Putování Severní a Jižní Amerikou, který byl zakončen workshopem. Pak už následovala cesta na Újezd, kde na všechny čekal autobus, který je unavené, ale plné nových poznatků dovezl domů.                

    • SBĚR PAPÍRU

    • V příštím týdnu (od pondělí 15.10. do pátku 19.10.2018) proběhne na naší škole sběr papíru. Ten je možno odevzdat na školním dvoře panu školníkovi  v době do 7 do 8 hodin a nebo od 15 do 16 hodin. Nejlepší sběrači budou odměněni.