• Projekty školy

    • etw_certificate_202041_cz.pdf Mezinárodní projekt eTwinning na naší škole - Christmas map of Europe (Vánoční mapa Evropy)

     Vážení rodiče, milí žáci, 

     v letošním školním roce se naše škola zapojí do mezinárodního projektu eTwinning. Projekt s názvem Christmas map of Europe (Vánoční mapa Evropy) je určen dětem
     I. stupně. 

     Cílem projektu je vzájemná výměna vánočních pohlednic a přání, které se
     v jednotlivých školách použijí k vytvoření vánoční mapy Evropy. 

     K dalším aktivitám projektu bude patřit vzájemné sdílení vánočních tradic, receptů, zpěv koled či popis Štědrého dne. 

     Do projektu se zapojily školy z Bulharska, Chorvatska, Kypru, České republiky, Francie, Německa, Litvy, Lotyšska, Řecka, Itálie, Severní Makedonie, Polska, Portugalska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Španělska a Velké Británie. 

     ETwinning je společenství evropských škol. Je to platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé a ředitelé) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. ETwinning je největší komunita škol v Evropě. Byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

     etw_certificate_202041_cz.pdf

       

     Název projektu: UBIJ - učebny badatelství, informatiky a jazyků

     Projekt číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008154

     ZŠ a MŠ Bělotín požádala o dotaci 2 467 534,75 Kč na vznik UBIJ - učebny badatelství, informatiky a jazyků.. Celkové způsobilé výdaje jsou 2 597 405,- Kč.

     Projekt: Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a učení cílovým skupinám v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, především v komunikaci v cizích jazycích a v práci s digitálními technologiemi a badatelství, které jsou vázány na přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Tohoto cíle projekt dosáhne tím, že dojde k vybavení tří odborných učeben, přičemž jedna bude fungovat jako badatelská laboratoř (kde se bude pracovat v tzv. hnízdech a bude pořízeno 12 ks vzdělávacích měřících sad STEM ovládaných tablety) a druhá jako laboratoř informatiky a robotiky (která bude vybavena 16 počítačových žákovských míst a 1 učitelské, 8 míst bude bez počítače, aby umožnili výuku robotiky. Pro tyto účely bude pořízeno 16 vzdělávacích robotů - pro žáky do 10 let a 12 vzdělávacích robotů pro žáky nad10 let). Třetí bude vybaven odborná jazyková učebna, kde bude zařízeno 24 míst žákovských a 1 učitelské místo, nábytkem a nezbytným vybavením počítačovým, interaktivní tabulí, multifunkční tiskárnou a dalším. Všechny tyto učebny tvoří komplet na jednom patře.

     Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

     Ukončení realizace projektu: březen/2019

      

      

     Škola od 1.4.2017 realizuje projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. a to jak v rámci předškolního tak základního vzdělávání. 

     V mateřské škole působí od září školní asistentka, probíhá vzdělávání v oblasti prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

     Na základní škole pobíhá od září tandemová výuka ve 4.ročníku, od října dva čtenářské kluby a dva kluby zábavné logiky, od října doučování žáků v první a ve druhé třídě, od listopadu pak vzájemná spolupráce pedagogů uvnitř školy.