• “Ještě se párkrát vyspím a bude ze mě školák”

    • To si v těchto dnech říká tisíce nastávajících prvňáčků. Vstup dítěte do první třídy je důležitým mezníkem. Pro prvňáčka je školní prostředí velká neznámá. Někdy vstup do školy provázejí i obavy. Proto bychom měli dítěti vše co nejvíce usnadnit.
     V žádném případě by nemělo být usměrňováno výroky: "Počkej, on ti ve škole spadne hřebínek. Však oni tě v té škole srovnají."

     Dítě by mělo být co nejvíce chváleno, podporováno a povzbuzováno. Měli bychom zdůrazňovat úspěchy a případné neúspěchy a nedostatky zbytečně nedramatizovat.

     Protože jsme se v letošním školním roce neměli možnost potkat osobně při zápisu, připravili jsme pro Vás několik informací, které by Vám mohly pomoci při přípravě do školy.

     Těšíme se na Vás 1. září 2020 v Základní škole Bělotín. 

     Mgr. Tomáš Navrátil, ředitel školy