• Ohlédnutí za velikonoční soutěží

    • Do soutěže bylo přihlášeno 25 prací, které tvořili jednotlivci nebo sourozenecké dvojice. Hlasovalo celkem 204 hodnotitelů a ti rozhodli o tomto pořadí.

     Nejvíce hlasů a 1. místo získal Velikonoční králíček sester Kláry a Terezy Navrátilových, na 2. místě Jaro je tady Lucie Murinové, 3. místo obsadili Velikonoční příšerky Matouše Skácela a Beránek Sofie CH. Sedlákové, 4. místo Parta HIC sourozenců Macháčových a 5. místo Velikonoční zajíček Lucie Novotné.

     Jména ostatních účastníků soutěže: Pazdera Pavel 2.tř., Krejčířová Anna 2.tř., Skálová Patricie 3.tř., Studený Lukáš 2.tř., Mrázková Amálie 2.tř., Kunátová Monika 5.tř., Šustalová Tereza 3.tř., Duda Václav 4.B.tř., Maštera Miroslav 3.tř., Růžička Lubomír 1.A.tř., Schneider André 3.tř., Vaňková Eva 3.tř., Vaňek Tomáš 6.tř., Růžička Antonín 8.tř., Matějíčná Alžběta 3.tř., Horáková Karolína 3.tř.,

      

     Vedení základní školy děkuje všem zúčastněným a autory prvních pěti výtvorů čekají po návratu do školy drobné odměny.

    • Pro budoucí prvňáčky - přihláška

    • Dobrý den vážení rodiče a milé děti.

     Byla otevřena elektronická přihláška pro budoucí prvňáčky k plnění povinné školní docházky.

     Prosím rodiče - žadatele, aby si důkladně přečetli pokyny.

     Na naše budoucí nové žáčky se moc těšíme.

     S přáním všeho dobrého

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel ZŠ a MŠ Bělotín  

    • Provoz školy v týdnu 19. 4. - 23. 4. 2021

    • Dobrý den vážení rodiče a milí žáci.

     V týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021 budou chodit do školy žáci I. A, I. B a II. třídy.

     Čas otevření školy je stejný jako v tomto týdnu.

     Testování žáků pravidelně pondělí a čtvrtek. Další informace jsou v záložce Návrat do škol - COVID-19 - Informace k testování.

     Žáci 1. ročníků budou přicházet v pondělí a čtvrtek do školy kovovým schodištěm do tělocvičny z dětského hřiště. V tělocvičně se bude provádět testování prvňáků. V ostatní dny budou přicházet hlavním vchodem.

     Žáci 2. ročníku budou přicházet do školy hlavním vchodem každý den. Testováni budou v jedné ze tříd v přízemí.

     Rodiče mohou dětem s testováním pomoci.

     Odchod dětí ze školy bude po vyučování hlavním vchodem.

     Odchod dětí z družiny bude tradiční jako obvykle. (I. B z boku ze suterénu, I.A a II. třída z boku od dětského hřiště.)

     S sebou - všechny potřebné věci k vyučování, svačina, pití + 2x zdravotnická rouška či respirátor (nesmí být látková rouška).

     Děkujeme za pochopení a spolupráci.

     Tomáš Navrátil - ředitel školy.

      

      

    • Informace k návratu do škol od 12. 4. 2021

    • Vážení rodiče, milí žáci.

     Na našich webových stránkách přibyla v zeleném pruhu záložka Návrat do škol - COVID-19.

     Naleznete zde důležité a užitečné informace k návratu do škol včetně organizačních pokynů.

     S přáním všeho dobrého

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Velikonoční tvoření

    • Do fotoalba byla přidána nová galerie Velikonoční tvoření.

     Do neděle 18. 4. 2021 můžete hlasovat o nejpovedenější, nejzajímavější, nejoriginálnější, nejmilejší velikonoční výtvor. Můžete dát maximálně tři hlasy. Po uzavření hlasování zveřejníme výsledky.

     Ivan Fibich a Tomáš Navrátil 

    • Provoz školy od 12. dubna 2021

    • Dobrý den vážení rodiče a milí žáci.

     Ministerstvo zdravotnictví pod číslem Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN v souladu se zákony ČR vydalo 6. dubna mimořádné opatření, které zásadním způsobem ovlivní činnost naší školy v období od 12. dubna do odvolání. Odkaz na uvedený dokument je ZDE.

     Co to pro nás znamená?

     Podle bodu 4e)

     Od 12. dubna nastoupí k týdennímu prezenčnímu vzdělávání žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku (III. třída, IV. A třída, IV. B třída, V. třída). Žáci prvního a druhého ročníku (I. A třída, I. B třída, II. třída) se budou vzdělávat distančně.

     Od 19. dubna nastoupí k týdennímu prezenčnímu vzdělávání žáci prvního a druhého ročníku (I. A třída, I. B třída, II. třída). Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku (III. třída, IV. A třída, IV. B třída, V. třída) se budou vzdělávat distančně.

     Tyto týdenní cykly se budou pravidelně střídat.

     Žáci se budou 2x týdně testovat neinvazivními antigenními testy. Prezenční vzdělávání může být umožněno pouze testovaným žákům nebo žákům, kteří v posledních 90-ti dnech onemocnění COVID-19 prodělali a doloží rozhodnutí z hygienické stanice o nařízení izolace z důvodů nemoci COVID-19.

     Podle bodu 4h)

     I nadále platí možnost individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce) – dohodnuto mezi učitelem, žákem a zástupcem.

     Podle bodu 4i)

     Mohou se konat skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem  či žáků IX. třídy pro potřeby přijímacích zkoušek dle pravidel bodu 4i (detailně popsáno v dokumentu mimořádného opatření).

     Podle bodu 5a)

     Bude zajištěno povinné předškolní vzdělávání v neměnných skupinách do počtu nejvýše 15 dětí.

     Podle bodu 8)

     Bude fungovat školní družina pro žáky, kteří se účastní v daném týdnu výuky, a to v rámci třídních kolektivů. Doporučujeme družinu využít pouze v případě nutnosti.

     Podle bodu 14)

     Navštěvovat MŠ mohou děti, jejichž rodiče jsou uvedeni v seznamu na konci textu - viz bod 14.

     Je nutno doložit potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.

     Stejně tak je umožněna přítomnost žáků 1. stupně ve školní družině v provozní době ŠD (6:30 – 16:00) pro rodiče uvedené v bodě 14 v týdnu, kdy mají děti distanční vzdělávání. (v opačném týdnu se normálně účastní prezenčního vyučování)

     To, že je rodič ve vyjmenované skupině zaměstnanců, je nutno doložit potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.

     Tyto děti se nebudou však účastnit prezenčního vyučování ve třídách, ale bude zajištěn pro ně dozor, mimoškolní aktivity, případně se mohou připojit k distančnímu vzdělávání své třídy.

     Prosím, pokud patříte do takové skupiny a máte zájem o umístění Vašeho dítěte do školní družiny v týdnu distanční výuky, napište zprávu na email – reditel@zsbelotin.cz

     Žáci 2. stupně se povinně vzdělávají distančně jako nyní.

     Školní stravování ve Scolarestu bude zajištěno běžným způsobem pro žáky v prezenčním vzdělávání, žáci v distančním vzdělávání mohou odebírat oběd do jídlonosičů jako doposud.

      

     Další organizační informace ohledně chodu školy budou zveřejněny nejpozději v pátek 9. 4. 2021.

                                                   

     Víme, že informací je mnoho. Hodně věcí se bude řešit až za běhu. Není mnohdy nikde detailně popsáno, jak se má postupovat. Naší snahou bude vytvářet pro naše žáky bezpečné prostředí a zajišťovat výuku.

     V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat prostřednictvím informačního systému EduPage či na emailu reditel@zsbelotin.cz.

     Prosíme, neposílejte děti s jakýmkoliv náznakem onemocnění do školy a kontaktujte svého lékaře. Žádáme Vás o ohleduplnost, toleranci a spolupráci.

     Věřím, že to společně zvládneme.

     S přáním všeho dobrého

     Mgr. Tomáš Navrátil – ředitel školy

      

      

     Bod 14 – výtah z mimořádného opatření

     14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní

     přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně

     základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

     a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

     b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,

     základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola

     jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

     c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné

     výchovy,

     d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

     e) příslušníci ozbrojených sil,

     f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

     g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

     zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

     h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

     i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního

     zabezpečení,

     j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

    • Zápis do I. třídy

    • Dobrý den vážení rodiče.
      

     Od 19. dubna do 30. dubna 2021 bude možno vyplňovat Elektronickou přihlášku k zápisu dětí do I. třídy pro školní rok 2021/2022.

     Rodiče, kteří budou přihlašovat dítě k plnění povinné školní docházky prosíme, ať si důkladně přečtou pokyny.

     V případě potřeby ať napíší e-mail na podatelna@zsbelotin.cz

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy 

    • Veselé Velikonoce - soutěž

    • Jaro je tady a s ním jsou spojeny velikonoční svátky a tradice. Připravili jsme pro Vás jarní úkol.

     Vytvořte velikonoční výtvor (kraslice, pomlázku, figurky, vazby a jiné jarní výtvory. 

      

     Svá umělecká díla vyfoťte, nezapomeňte před ně vložit cedulku s názvem výtvoru. 

     Fotografii odešlete na e-mail (ivan.fibich@zsbelotin.cz). 

     Příjem Vašich fotografií ukončíme ve středu 7.4.2021. 

     Poté bude následovat hodnocení (po přihlášení do EduPage). 

     Fotografie soutěžících budou umístěny v odkazu FOTOGALERIE na EduPage, každý hodnotitel může vyhodnotit tři výtvory. 

     Vyhodnocení nejlepších tvůrců bude zveřejněno následně. 

      

     Všem, kteří se zapojí do soutěže, přejeme hodně skvělých, vtipných nápadů a fanoušků.

     Ivan Fibich a Tomáš Navrátil

    • KVÍZ - Slepá mapa světa

    • Cílem kvízu je prohloubení a ověření vědomostí o jednotlivých zemích světa. Slepé mapy jsou rozděleny podle světadílů a žáci si mohou vědomosti otestovat podle náročnosti, díky různým stupňům obtížnosti je kvíz užitečný i pro nižší ročníky na testování a prohlubování vědomostí o světové geografii (vlastivěda, zeměpis).
     Odkaz na kvíz: https://www.cksen.cz/slepa-mapa/
     Přejeme všem žákům a nadšencům zeměpisu možnost otestovat si svoje vědomosti.
     Vedení ZŠ

    • JAK DOPADLO HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ SNĚHOVOU STAVBU ČI SOCHU

    • Do soutěže se zapojilo celkem 25 soutěžících, kteří tvořili svá díla samostatně nebo ve dvojicích a vzniklo 19 pozoruhodných výtvorů. Do hlasování se zapojilo celkem 256 hodnotitelů a ti rozhodli o pořadí.

     Nejvíce hlasů a 1. místo získal Sněhový žralok Pavla Pazdery, na 2. místo doplul Bělotínský Titanic sourozenců Stodůlkových a 3. místo obsadil Creeper Alžběty Matějíčné a Matouše Skácela. Na dalších místech (4. - 10. místo) skončila tato díla – Sportování v nedohlednu, Ledová ves, Brána do ledového království, Polární medvídek, Ledový trůn, Tatrman a Svíčkový sněhulák Olaf.

     Jména všech soutěžících: Anna a Kateřina Terrichovy (1.A a 4.A), Patricie Bencová (4.A), Ema Škrobánková (1.B), David Hoffmann (5.), Matěj Kudláček (4.B), Amálie Mrázková (3.), Pavel Pazdera (1.B), Adam Pokorný (1.B), Sofie CH. Sedláková (5.), Alžběta Matějíčná (3.), Matouš Skácel (3.), Patricie Skálová (3.), Filip Šustal (6.), Vojtěch J. Kotlář (5.), Lucie Kotlářová (9.), Tereza Šustalová (3.), Lubomír Vacula (5.), Matěj Valenta (7.B), Barbora Větrovcová (2.), Vít a Vojta Stodůlkovi (2. a 3.), Magdaléna Vávrová (3.), Antonín a Anna Macháčovi (1.B a 4.B)


     Vedení základní školy děkuje všem zúčastněným a za prvních deset výtvorů čekají jejich autory po návratu do školy drobné odměny.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

      vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

     o dětí v mateřské škole

     o žáků 1. a 2. ročníků základní školy

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Ošetřovné: Rodiče mohou získat informace o ošetřovném např. zde:

     https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

     Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Znamená to, že minimálně do 21. března bude uzavřena Základní škola i Mateřská škola.

     Základní školy poskytují těmto žákům vzdělávání distančním způsobem, které je pro žáky povinné.

     Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání dle předchozí domluvy.

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     I nadále je možné pro žáky v distančním vzdělávání odebírat obědy do jídlonosičů ve školní jídelně (mimo jarní prázdniny). Je vhodné se domluvit předem s vedoucí jídelny.

      

     Věříme a doufáme, že se situace zlepší a děti se budou moci vrátit zpátky do školních lavic.

     S přáním pevného zdraví

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Sněhové výtvory 2021

    • Do fotoalba byla přidána nová galerie Sněhové výtvory 2021.

     Do neděle 28. 2. 2021 můžete hlasovat o nejpovedenější, nejzajímavější, nejoriginálnější, nejmilejší sněhový výtvor. Můžete dát maximálně tři hlasy. Po uzavření hlasování zveřejníme výsledky.

     Ivan Fibich a Tomáš Navrátil 

    • SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SNĚHOVOU STAVBU ČI SOCHU

     • Každý rok se pořádá přehlídka ledových soch na Pustevnách.
     • Připravili jsme pro Vás podobný úkol.
     • Vytvořte sněhový výtvor (stavbu, sochu, zvíře, „spešl“ sněhuláka nebo i cokoliv ze sněhu dle vlastní fantazie).
     • Své umělecké dílo vyfoťte, nezapomeňte před něj vložit cedulku s názvem výtvoru.
     • Fotografii odešlete na na e-mail (ivan.fibich@zsbelotin.cz).
     • Příjem Vašich fotografií ukončíme v neděli 21.2.2021.
     • Poté bude následovat hodnocení (po přihlášení do EduPage). Fotografie soutěžících budou umístěny v odkazu FOTOGALERIE na EduPage, každý hodnotitel může vyhodnotit tři výtvory. 
     • Vyhodnocení nejlepších tvůrců bude zveřejněno následně.
     • Všem, kteří se zapojí do soutěže, přejeme hodně skvělých nápadů a fanoušků.

     Ivan Fibich a Tomáš Navrátil

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

     v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

      vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

     I když situace pořád není příznivá, věříme, že druhé pololetí bude lepší než to první a umožní žákům se více účastnit prezenční výuky.

     Bohužel, musíme to všichni společně vydržet. 

     S přáním všeho dobrého a hlavně pevného zdraví

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Vysvědčení a organizace školy v posledním lednovém týdnu

    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:


     - v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,


     - provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud 

     - o případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021

     předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, se odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

      

     Výpis z vysvědčení dostanou žáci 1. a 2. ročníku ve čtvrtek 28. ledna 2021.

     Žákům vyšších ročníků bude v tento den zveřejněn výpis v informačním systému školy Edupage. Tištěný výpis dostanou tito žáci při jejich návratu k prezenční výuce.

     V pátek 29. ledna 2021 jsou pololetní prázdniny. 

     S přáním všeho dobrého

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021

    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

     Znamená to, že ještě nejméně v příštích dvou týdnech budou chodit do školy pouze žáci 1. a 2. ročníku za stejných podmínek jako v prvním školním týdnu roku 2021. Žáci vyšších ročníků se vzdělávají distančně. 

     Prosíme rodiče, aby dohlédli na své děti v oblasti plnění školních povinností během distanční výuky. Obzvlášť toto  považujeme za důležité v období uzavírání známek za první pololetí.

     Musíme toto nelehké období společně překonat.

     S přáním pevného zdraví a všeho dobrého

     Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Informace o provozu školy od 4. ledna 2021

    • Dobrý den milí žáci a vážení rodiče.

     Bohužel se zhoršila epidemiologická situace, změnila se i opatření, která uvádějí, jak se budou žáci vzdělávat v prvním týdnu v novém roce. Vzhledem k pátemu stupni stupnice PES mohou od 4. 1. 2021 do školy denně docházet pouze žáci 1. a 2. ročníku, případně žáci vyšších ročníků k domluveným individuálním konzultacím.

     Pro žáky 1. a 2. ročníku bude zajištěna ranní družina, oběd ve školní jídelně pro přihlášené a také odpolední družina v běžném časovém režimu. Podmínkou je nošení roušky celou dobu. Proto doporučujeme dvě roušky a sáček na odložení použité roušky. Podle možností budeme zařazovat pobyt dětí ve venkovním areálu školy i mimo něj.

     Žáci ostatních ročníků pokračují v povinné distanční výuce. Už od pondělí budeme vysílat na Meetu. Prosíme sledujte stránky Edupage či pokyny třídních učitelů.

     Věříme, že situace se kolem poloviny ledna začne zlepšovat a umožní návštěvu všech ročníků I. stupně, 9. ročníku a také rotační výuku 6. - 8. ročníku. O tomto Vás budeme včas informovat.

     S přáním všeho dobrého - Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Vážení rodiče, přátelé SPZŠ

    • Školní rok 2020/2021 začal již před čtyřmi měsíci, ale různá zdravotní opatření nám nedovolila řádnou výuku ve škole. Nyní je docházka obnovena, proto Vás prosíme o uhrazení každoročního příspěvku SPZŠ, který činí na 1 dítě 200,- Kč, 2 a více dětí 300,- Kč. Žádáme, aby děti nosily peníze v hotovosti a předávali je třídním učitelům do úterý 15. 12. 2020.

     Děkujeme za spolek SPZŠ Bělotín            K. Kantorová a T. Novosadová