• Ukliďme svět - Ukliďme Česko

    • 19. září 2020

     sejdeme se  v 9 hodin

     Bělotín: před Obecním úřadem Bělotín

     Kunčice: před hasičárnou Kunčice

     Nejdek: před Obecnou školou Nejdek

     Lučice: před Obecnou školou Lučice

     Polom: na hřišti Polom

    • Nová pravidla

    • Od pátku 18.9.2020 budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol. Děkujeme za pochopení.

     Vedení ZŠ a MŠ Bělotín

    • ROUŠKY

    • Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů od čtvrtka (10.9.2020) platí povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém Česku. 

     Roušky jsou povinné ve škole všude mimo třídy.

     Proto prosíme rodiče, aby své děti vybavili rouškou. Děkujeme za pochopení.

      

     Vedení ZŠ a MŠ Bělotín

      

      

      

    • INFORMACE k 1. září 2020

    • Milí žáci a vážení rodiče.

     V případě nepříznivého počasí (déšť) proběhne slavnostní zahájení nového školního roku v tělocvičně školy za dodržení určitých hygienických a protiepidemických pravidel. Všichni účastníci (žáci, rodiče a pedagogičtí pracovníci) budou mít roušku. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na Vás.   Mgr. Ivan Fibich - zástupce ředitele

    • Slavnostní zahájení školního roku a hygienická nařízení

    • Milí žáci a vážení rodiče,

     dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní zahájení školního roku 2020/2021, které se uskuteční v úterý 1. září 2020 v 8:00 před budovou ZŠ.

     Žáci II. až IX. třídy společně s třídními učiteli budou pokračovat do 9:30 ve svých třídách.

     Žáci I.A a I.B třídy s jejich rodiči půjdou v doprovodu třídní učitelky do třídy, kde proběhnou krátké informační třídní schůzky. Zde prosíme z důvodu omezené kapacity tříd a zajištění hygienických opatření o účast pouze jednoho zákonného zástupce (rouška).

     Aktuální informace pro žáky a zákonné zástupce o hygienických a protiepidemických opatřeních a vzdělávání budou zveřejňovány zde na webu školy. V případě dotazů Vám podá informace vedení školy.

     Hygienická a protiepidemická pravidla:

     Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 blíže určuje Manuál: https://www.msmt.cz/file/53580/

     Při vstupu do budovy školy, třídy, školní jídelny žáci používají dezinfekci, následně si důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.

     Žák, který bude při příchodu do školy vykazovat příznaky infekčního onemocnění a bude jej doprovázet zákonný zástupce, nebude do školy vpuštěn.

     Pokud se u žáka projeví příznaky infekční choroby, bude mu poskytnuta rouška, bude umístěn do samostatné místnosti a izolován od ostatních žáků. Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s tím, že si mají dítě bezodkladně vyzvednout.

     Při prvním vstupu žáka do školy, žák nemusí předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.

     Jestliže má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně alergie), může vstoupit do školy pouze v případě, že při vstupu předá potvrzení lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění.

     Nošení roušek se bude vázat na stupeň epidemiologického ohrožení tzv. semaforu, který bude zveřejňován vždy v pátek pro následující týden. Následně budou pokyny zveřejněny na webu školy.

     Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je omezen. Rodiče prvňáčků mohou vstupovat do prostor šaten pouze první týden s použitím roušky. Při vstupu do budovy školy použijí dezinfekci a pobývají ve škole pouze nezbytnou dobu.

     Žáci se pohybují po škole podle pokynů pedagogických pracovníků tak, aby byl omezen kontakt žáků 1. a 2. stupně.

     Žáci budou přicházet do školní jídelny podle pokynů pedagogických pracovníků a pracovníků školní jídelny tak, aby se omezil kontakt různých skupin v jídelně. Provoz školní jídelny je upraven vnitřním řádem.

     Tešíme se na Vás.

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Přejeme všem pěkné prázdniny

    •  

     Vážení rodiče a milí žáci.

     Rádi bychom Vám všem poděkovali za spolupráci v nelehkém a mimořádném období. Víme, že to nebylo vždy jednoduché. Snad si z této doby odneseme i něco pozitivního do budoucna.

     Přejeme Vám krásné prázdniny a budeme se těšit v září na shledanou.

     Vedení školy a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bělotín

    • Prázdninový provoz školy

    • Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2

     IČO: 71003827, Tel. 581612127, 

     Prázdninový provoz

     Úřední hodiny   červenec po-pá: 7.7.-24.7.2020  

                                               od 9:00  - 12:00

                                  srpen po –pá: 24.8.- 31.8. 2020 

                                                 od 9:00- 12:00

    • Slavnostní ukončení školního roku

    • Milí žáci, vážení rodiče.

     Konečně je to tady a končí školní korona-rok. Vzhledem k uvolnění opatření je možné uspořádat tradiční rozloučení před školou. 

     Žáci, kteří se zúčastní tohoto ukončení dostanou ve svých třídách vysvědčení od 7:45 do 8:15. Poté se sejdeme před školou, kde vyhlásíme nejlepší žáky školy a společně se rozloučíme s mimořádným rokem.

     Žáci, kteří do školy nedocházeli a chtějí se zúčastnit této školní akce, musí donést Čestné prohlášení a ve škole se pohybovat s rouškou na tváři - podle stávajících hygienických pravidel.

     Toto vše je společná akce školy. Pokud rodič pobírá ošetřovné na dítě a dítě se zúčastní, nemá za tento den nárok na poskytnutí ošetřovného - viz Důležitá informace pro rodiče, kteří pobírají ošetřovné - Sdělení k ošetřovnému.

     Žáci, kteří se nezúčastní společného ukončení školního roku si mohou vyzvednout vysvědčení v pátek 26. 6. 2020 individuálně mezi 8:45 - 9:30 ve vestibulu školy, v dalších pracovních dnech v mezi 9:00 a 10:30 v kanceláři ekonomky školy.

      

    • Důležitá informace pro rodiče, kteří pobírají ošetřovné

    • Dobrý den vážení rodiče.

     Z Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) jsme dostali žádost o zveřejnění důležité informace pro rodiče žáků, kteří pobírají ošetřovné v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Informaci najdete v příloze. Pokud se Vás to týká, věnujte tomuto sdělení velkou pozornost. Jsou v něm popsány situace, kdy nemá rodič na ošetřovné nárok. V případě dotazů se obracejte na kontaktní telefon OSSZ - viz příloha.

     Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Hodnocení žáků ve 2. pololetí

    • Na základě vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020
     o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

     § 1
     Hodnocení žáků
     (1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
     a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
     b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
     c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.


     (2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

    • Ředitelské volno

    • V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 24 odst. 2,

     vyhlašuji ze závažných organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem

     volné dny pro žáky v pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020.

     ​​​​​​​Tomáš Navrátil – ředitel školy

   • Otevření školy pro II. stupeň od 8. června
    • Otevření školy pro II. stupeň od 8. června

    • Dobrý den milí žáci a vážení rodiče.

     Tato zpráva se týká žáků II. stupně a jejich rodičů.

     Od 8. června bude umožněna přítomnost žáků II. stupně ve škole. Žákům budou umožněny individuální nebo skupinové konzultace (ve skupině do 15 žáků) nebo setkání s vyučujícím, ve kterých se bude navazovat na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a také související hodnocení vzdělávání za II. pololetí školního roku 2019/2020.

     Abychom byli schopni tyto konzultace realizovat a zabezpečit veškeré hygienické a epidemiologické požadavky, potřebujeme znát Vaše vyjádření, zda se takových konzultací žáci budou účastnit.

     Nebude se jednat o povinné klasické vyučování, ale musíme stanovit termíny a obsah. Proto je vytvořen rozvrh hodin na pondělí, středu a čtvrtek, kdy by žáci mohli od 8:00 do 11:45 ve svých třídních kolektivech se svým vyučujícím probrat učivo, které je zapotřebí. Naší snahou bude žákům pomoci s tím, čemu nerozuměli a dokončit učivo daného ročníku. Účast není povinná, bude probíhat samozřejmě i vzdělávání na dálku. Nicméně jsme přesvědčeni, že osobní kontakt s vyučujícím je nenahraditelný.

     Pokud budete mít zájem i o stravování v uvedených dnech, v elektronické přihlášce je možno se přihlásit k obědu.

     Hygienická pravidla jsou uvedena na stránkách školy (připomínáme roušky a první den Čestné prohlášení).

     Těšíme se na Vás.

     Tomáš Navrátil - ředitel školy

   • Informace pro rodiče žáků I. stupně, kteří budou od 25. 5. 2020 chodit do školy
    • Informace pro rodiče žáků I. stupně, kteří budou od 25. 5. 2020 chodit do školy

    • Dobrý den vážení rodiče.

     Blíží se nástup Vašich dětí zpátky do školy. Doporučujeme, abyste si pročetli stránky ke Znovuotevření školy. 

     Na těchto stránkách jsou velmi důležité informace k organizaci pobytu Vašich dětí ve škole - příchod do školy, hygienické podmínky, školní stravování a možnost odpoledního pobytu ve škole. 

     Do školy si děti přinesou aktovku, učebnice, sešity a pomůcky na výuku, svačinku včetně pití, přezůvky (pokud je nemají ve škole), kartičku na oběd.

     Nezbytně nutné jsou dvě roušky a sáček na jejich uskladnění.

     První den musí dítě odevzdat Čestné prohlášení. Bez něho nesmíme dítě vpustit do školy. V případě potřeby můžete v  pondělí ráno osobně podepsat před školou.

     Potřebujeme vědět, zda se Vaše dítě bude účastnit i odpoledního pobytu ve škole a jak bude dítě ze školního pobytu odcházet. Proto žádáme všechny rodiče o vyplnění Přihlášky k odpolednímu pobytu ve škole. Prosíme vyplňte i v případě, že Vaše dítě bude odcházet po vyučování či obědě přímo domů. Stačí vyplnit jméno a příjmení, vepsat do tabulky - po vyučování nebo po obědě samo domů. K tomuto připojte svůj podpis.

     Pokud přihlašujete dítě k odpolednímu pobytu, je zapotřebí vyplnit celou přihlášku - čas a způsob odchodu každý den. Opět s podpisem.

     V případě potřeby se obraťte na třídní učitele.

     I přes nezbytná hygienická opatření se budeme snažit o normální fungování školy. Zároveň však nezapomínáme ani na děti, které se vzdělávají doma.

     Těšíme se na Vaše děti.

     S přáním všeho dobrého - Mgr. Tomáš Navrátil a Mgr. Ivan Fibich

    • Pokyny pro rodiče a žáky I. stupně, kteří budou navštěvovat školu od 25. 5. 2020

    • Dobrý den vážení rodiče a milí žáci.

     Na našich webových stránkách v části Znovuotevření školy přibyly informace a pokyny pro rodiče a žáky I. stupně. Prosím o důkladné přečtení a přihlášení dítěte ke vzdělávání ve škole nebo k distančnímu vzdělávání doma. Toto přihlášení najdete v Edupage v záložce PŘIHLAŠOVÁNÍ (přidělené akce na vyplnění). Vše je nutné, abychom se mohli dobře připravit na návrat dětí do školních lavic. Děkuji za Vaši spolupráci. Tomáš Navrátil - ředitel školy

   • Znovuotevření školy
    • Znovuotevření školy

    • Dobrý den vážení rodiče. Na webových stránkách školy naleznete informace ke znovuotevření ZŠ Bělotín pro žáky 9. ročníku (od 11. 5. 2020) a žáků I. stupně (od 25. 5. 2020). Zároveň rodičům žáků uvedených tříd přichází přihlašování s výběrem volby, zda se jejich dítě bude osobně účastnit vzdělávání ve škole či zůstane doma a bude se vzdělávat na dálku. Uzávěrky přihlašování jsou pro 9. ročník - 7. 5. 2020, pro I. stupeň - 18. 5. 2020. Dodatečné přihlášení už nebude možné. Podmínkou vzdělávání ve škole je vyplněné čestné prohlášení a podepsané zákonným zástupcem, které žák musí odevzdat první den vyučování. Děkuji za spolupráci. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Zápis do I. třídy

    • Dobrý den vážení rodiče.

     Na hlavní stránce školy přibyla v zeleném pruhu Elektronická přihláška k zápisu dětí do I. třídy pro školní rok 2020/2021.

     Rodiče, kteří budou přihlašovat dítě k plnění povinné školní docházky prosíme, ať si důkladně přečtou pokyny.

     V případě potřeby ať napíší e-mail na podatelna@zsbelotin.cz

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy 

    • Informace pro rodiče

    • Vážení rodiče,

      

     Vašemu zaměstnavateli postačí Tiskopis žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13let.... do konce měsíce. Zde odkaz na ČSSZ https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

     Pečlivě vyplňte část B

     U řádku O výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a ve dnech napište den, odkdy jste začali pečovat, např. 23.3.2020 – dosud trvá

     Nezáleží, kdy jsem Vám tiskopis vydala!

     Dále je nutné odevzdat na konci měsíce Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

     k vyplnění http://Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

     Zde vyplníte dny, ve kterých jste v měsíci dítě ošetřovali. Odevzdáte vždy na konci měsíce zaměstnavateli. Musíte odevzdat již za březen spolu se Žádostí o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Škola vydává pouze potvrzení o uzavření školy, školky. Vše ostatní řešíte se svým zaměstnavatelem.  

      Přeji Vám hodně sil, trpělivosti a zdraví do dalších dnů.    Janečková ekonomka

    • Výklad učiva 2. stupně od Taktiku

    • Dobrý den vážení rodiče.

     Dostali jsme novou informaci, která rozšiřuje možnost výuky.

     - 100 hodin výukových videí z Českého jazyka a Matematiky

     - Veškeré učivo druhého stupně

     - On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení

     - NAHRAZUJE VÝKLAD UČIVA -

     Více informací a přístup naleznete v oddíle Samostudium - záložka TAKTIK.

      

    • Zápis do Základní umělecké školy Hranice

    • Dobrý den vážení rodiče.

     Zápisy do Základní umělecké školy Hranice pro školní rok 2020-2021

     V souvislosti se současnými mimořádnými opatřeními vlády proběhnou zápisy do ZUŠ Hranice 15. - 18.června 2020. Přihlášky lze vyplnit elektronicky na www.iZUS.cz od 6.dubna - 14.června 2020

     (podrobné informace k zápisům budou na www.zushranice.cz)

      

     Informace k zápisu do I. třídy naší školy se již brzy objeví na našich stránkách.