• Další žáci do školy v pondělí 30. 11. 2020

    • Dobrý den milí žáci a vážení rodiče.

     Ve čtvrtek 19. 11. 2020 vyhlásila MŠMT a MZČR další rozvolnění protiepidemiologických opatření v oblasti školství. Znamená to návrat dalších žáků do školy od pondělí 30. 11. 2020. 

     Do školy se 30. 11. 2020 vrátí zbylí žáci I. stupně. To znamená třeťáci, čtvrťáci a páťáci. Také začnou chodit do školy žáci posledního ročníku, tedy deváťáci. Pokud se situace nezhorší, tak by to takto mělo zůstat ve všech týdnech.

     Žáci šestého, sedmého a osmého ročníku budou chodit tzv. rotačním způsobem. Budou se střídat podle stanoveného klíče - týden ve škole a týden distančně.

     V týdnu od 30. 11. 2020 budou ve škole šesťáci a sedmá B. Povinně doma distančně se budou vzdělávat sedmá A a osmáci.

     V dalším týdnu od 7. 12. 2020 budou ve škole žáci sedmé A a osmáci. Doma se budou distančně vzdělávat šesťáci a sedmá B.

     Toto střídání po týdnech žáků šesté až osmé třídy bude trvat do odvolání, respektive do přeřazení do druhého stupně systému PES.

     Provoz školy je zajištěn - ranní družina, vyučování, školní stravování i odpolední družina pro žáky I. stupně. Přitom budou dodržována režimová opatření - důkladná osobní hygiena a dezinfekce všech prostor včetně ozonizace, nošení ochranných osobních prostředků (roušky a respirátory), časové a prostorové oddělování a nemíchání skupin žáků, časté větrání, pobyt venku.

     Kvůli povinnému pravidelnému větrání je nutné děti tepleji obléct. Zároveň musí mít žák k dispozici alespoň dvě čisté roušky a sáček na odložení použité roušky. Protože se nesmí míchat skupiny během vyučování, ve školní družině ani ve školní jídelně, musíme i časově posunout odchody do školní jídelny. Dojde tak k drobným časovým úpravám odchodů žáků na oběd. Pamatujeme na žáky, kteří po škole odjíždějí autobusy.

     Děkujeme rodičům za spolupráci.

     Věřím, že situace se bude dále už jenom zlepšovat a vrátí se do zaběhnutých kolejí.

     S přáním pevného zdraví a všeho dobrého

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel ZŠ a MŠ Bělotín

      

      

    • Otevření školy pro prvňáky a druháky

    • Dobrý den milí žáci a vážení rodiče.

     V tomto týdnu nás potěšily dvě zprávy. Epidemie koronaviru začíná ustupovat. Ale hlavně zpráva, že se prvňáci a druháci budou moci od středy 18. 11. 2020 vrátit do školních lavic.

     Od tohoto dne budou žáci 1. a 2. ročníku chodit pravidelně do školy. Bude zajištěna ranní družina, oběd ve školní jídelně bude pro přihlášené a také odpolední družina v běžném časovém režimu. Podmínkou je nošení roušky celou dobu. Proto doporučujeme dvě roušky a sáček na odložení použité roušky.

     Žáci ostatních ročníků nadále pokračují v povinné distanční výuce.

     S přáním všeho dobrého - Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Výsledky Halloweenské soutěže

    • V neděli bylo ukončeno první elektronické hlasování Halloweenské soutěže s těmito výsledky. Hlasování se zúčastnilo 257 osob, které svými hlasy rozhodly o tomto pořadí:
     1.   Prstožrout (Novosadová Nathalia - 6.tř.) - 50
     2.   DýňOlaf (Pokorný Adam - 1.B tř.) - 32
     3.   Mike (Navrátilová Klára - 6. tř.) - 31
     4.   Pavoučí dýně (Pazdera Pavel - 1.B tř.) - 27
     5.   Kočička (Větrovcová Barbora - 2.tř.) - 25

     6.   Zeleninový mužíček (Navrátil Filip  7.B tř.) 
     7 .  Noční obloha (Navrátilová Tereza 6. tř.) 
     8.   Ronaldo (Vaňková Eva 3. tř.) Vampír (Krutílek Adam 2. tř) 
     9.   Onlajňáček (Stodůlka Vít 2. tř.) 
     10. SofoDýně (Sedláková Sofie 5. tř.) 
     11. Dýně křivozubá (Bencová Patricie 4.A) Kleofáš (Vaňková Eva 3. tř.) 
     12. Agnes (Krutílková Petra 9. tř.) Vyražený zub (Stodůlka Vojta 3. tř.) 
     13. Čertík a Čertice (Pfeifer Jan 1.B) 

     Všem zúčastněným autorům velmi pěkných a nápaditých výrobků blahopřejeme a děkujeme za účast v soutěži. Všichni soutěžící budou oceněni po návratu do školy. Těšíme se na další Halloweenské setkání v příštím roce 2021. 
     Za organizátory: Kateřina Navrátilová I. st. a Gabriela Fibichová II. st.

    • Zpráva pro druhý stupeň

    • Vážení rodiče žáků 2. stupně a milí žáci.

     Rozeslal jsem Vám důležitou zprávu, která vysvětluje povinnost účasti žáků na online vysílání při distanční výuce. Prosím věnujte jí velkou pozornost.

     Děkuji. Tomáš Navrátil 

    • Uzavřená škola - nové informace

    • Dobrý den milí žáci a vážení rodiče.

     Jak jste asi zjistili z televize či z internetu, tak 2. listopadu 2020 se žáci do školy nevrátí. Vláda svým usnesením č. 1112 ze dne 30. 10. 2020 rozhodla o pokračování krizových opatření.

     * U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.  

     * Pro mateřské školy se stávající režim nemění - zůstávají v provozu.

     Chtěl bych poděkovat rodičům za trpělivost a pomoc. Vím, že to nemají se vzděláváním svých dětí jednoduché.

     Oproti jaru se některé věci změnily. Dnes už většina učitelů vysílá on-line na Meetu a bývá tak několikrát týdně s žáky v kontaktu. Nabídli jsme také pro ty, kteří potřebují, školní tablety. Některé ještě stále čekají nachystané ke svému použití ve škole.

     Další věc, která je oproti jarní epidemii jinak. Distanční výuka je povinná. Znamená to, že žáci se mají účastnit výuky na dálku - přítomností na video hodinách a plněním zadaných úkolů. Mrzí mne, že to někteří žáci neberou vážně a že jejich rodiče je ke školní práci nepobízejí nebo je nekontrolují. Toto se projeví na jejich zhoršených známkách, znalostech, dovednostech a vztahu ke vzdělávání a práci.

     Vypadá to, že se situace zlepšuje a tak věřím, že se budeme moci v dohledné době vrátit k běžnému způsobu výuky ve školních lavicích. Kdy to bude, budeme Vás určitě informovat. Moc se na tuto chvíli těšíme.

     Prosím, abyste v práci vytrvali. Společně to musíme zvládnout.

     S přáním všeho dobrého

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel ZŠ a MŠ Bělotín

    • HALLOWEENSKÁ soutěž TROCHU jinak

    • Konec října je spojen s anglosaským svátkem Halloween, který má své kořeny u dávných Keltů. K tomuto svátku patří strašidelné kostýmy, pořekadlo Trick or Treat, sladkosti a samozřejmě dlabané dýně (jack – o´- lantern). Na naší škole každoročně probíhá soutěž o nejlepší dlabanou dýni, či halloweenský výrobek. Letos vaše výrobky nemůžeme vystavovat a hodnotit ve škole, proto doma zhotovené práce můžete nafotit a poslat na e-mail (ivan.fibich@zsbelotin.cz). Než nafotíte svůj výtvor, nezapomeňte před něj vložit cedulku s názvem výrobku.  Nafocení a odeslání ukončíme ve středu 4.11.2020 a bude následovat hodnocení (po přihlášení do EduPage). Fotografie soutěžících budou umístěny v odkazu FOTOGALERIE na EduPage, každý hodnotitel může vyhodnotit tři výrobky.  Vyhodnocení nejlepších dlabačů bude zveřejněno následně. Všem, kteří se zapojí do soutěže, přejeme hodně skvělých nápadů a fanoušků. Happy Spooky Halloween!!!         

     Kateřina Navrátilová (I.st.) a Gabriela Fibichová (II.st.)

    • SBĚR PAPÍRU

    • ZŠ, MŠ a Obec Bělotín pořádají SBĚR PAPÍRU.

     Svoz papíru od domu bude ve čtvrtek 22. 10. 2020.

     Ve škole bude probíhat sběr od 19. -  23. 10. 2020 vždy dopoledne od 7:00- 8:00 a odpoledne od 14:00- 15:00 hodin na školním hřišti u hasičské zbrojnice za přítomnosti pana školníka. Kartony musí být zabaleny ZVLÁŠŤ. Děkuje ŠD

    • OŠETŘOVNÉ

    • S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.                

       V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října k uzavření škol, mnoha rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.

     Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé, pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři.

     Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

     Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

     Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

     Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

     Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

      Prosím vyčkejte do konce měsíce října.  Vše se bude dotýkat doložení podkladů mzdovým účetním k výplatám za říjen 2020. 

     Děkujeme za pochopení, vedení ZŠ a MŠ Bělotín

    • Uzavření základní školy a školní družiny

    • Podle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

     Vláda
     I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

     bod 4) provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, 

     bod 6) provoz školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.

     Co to znamená pro naši školu?

     Od středy 14. 10. 2020 je uzavřená základní škola a školní družina.

     Základní vzdělávání se provádí distanční formou - je pro žáky povinné !

     Mateřská škola je v normálním provozu.

     Do školy bychom se v případě zlepšení epidemiologické situace měli vrátit v pondělí 2. listopadu 2020. Bude upřesňováno vládou a MŠMT, zveřejníme na našich stránkách.

     S přáním pevného zdraví a všeho dobrého

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

      

      

      

      

    • Mimořádná opatření II. stupeň

    • Dobrý den vážení rodiče a milí žáci.

     Vzhledem k závažné epidemiologické situaci vláda ČR omezila provoz škol a školských zařízení v celé České republice.

     Jak se to týká nás?

     Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky: 

     Omezuje se provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd. 

     V týdnu od 12. do 16. 10. budou do naší školy chodit třídy VII. A a VIII.  (třídy VI., VII. B a IX. se budou vzdělávat distančně).

     V týdnu od 19. do 23. 10. budou do naší školy chodit třídy VI., VII. B a IX. (třídy VII. A a VIII. se budou vzdělávat distančně).

     Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.  

     Nejedná se tedy o dobrovolné vzdělávání. Je povinné a je ukotveno v zákoně. Žáci budou dostávat a budou muset plnit zadané úkoly. 

      

     Činnost I. stupně ZŠ ani MŠ se nemění. Činnost školní družiny není omezena. Provoz školní jídelny není omezen.

      

     Následovat bude týdenní uzavření školy  - 26. 10. - 30. 10. - podzimní prázdniny + státní svátek

     Další informace o organizaci škol budou sděleny vládou v průběhu tohoto období, podle vývoje epidemie.

      

     S přáním pěkného dne

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel ZŠ a MŠ Bělotín

    • Ředitelské volno

    • V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 24 odst. 2,

     vyhlašuji ze závažných organizačních a technických důvodů (přerušení dodávek elektrické energie) a po projednání se zřizovatelem

     volný den pro žáky v úterý 29. září 2020.

     Tomáš Navrátil – ředitel školy

    • Ukliďme svět - Ukliďme Česko

    • 19. září 2020

     sejdeme se  v 9 hodin

     Bělotín: před Obecním úřadem Bělotín

     Kunčice: před hasičárnou Kunčice

     Nejdek: před Obecnou školou Nejdek

     Lučice: před Obecnou školou Lučice

     Polom: na hřišti Polom

    • Nová pravidla

    • Od pátku 18.9.2020 budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol. Děkujeme za pochopení.

     Vedení ZŠ a MŠ Bělotín

    • ROUŠKY

    • Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů od čtvrtka (10.9.2020) platí povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém Česku. 

     Roušky jsou povinné ve škole všude mimo třídy.

     Proto prosíme rodiče, aby své děti vybavili rouškou. Děkujeme za pochopení.

      

     Vedení ZŠ a MŠ Bělotín

      

      

      

    • INFORMACE k 1. září 2020

    • Milí žáci a vážení rodiče.

     V případě nepříznivého počasí (déšť) proběhne slavnostní zahájení nového školního roku v tělocvičně školy za dodržení určitých hygienických a protiepidemických pravidel. Všichni účastníci (žáci, rodiče a pedagogičtí pracovníci) budou mít roušku. Děkujeme za pochopení. Těšíme se na Vás.   Mgr. Ivan Fibich - zástupce ředitele

    • Slavnostní zahájení školního roku a hygienická nařízení

    • Milí žáci a vážení rodiče,

     dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní zahájení školního roku 2020/2021, které se uskuteční v úterý 1. září 2020 v 8:00 před budovou ZŠ.

     Žáci II. až IX. třídy společně s třídními učiteli budou pokračovat do 9:30 ve svých třídách.

     Žáci I.A a I.B třídy s jejich rodiči půjdou v doprovodu třídní učitelky do třídy, kde proběhnou krátké informační třídní schůzky. Zde prosíme z důvodu omezené kapacity tříd a zajištění hygienických opatření o účast pouze jednoho zákonného zástupce (rouška).

     Aktuální informace pro žáky a zákonné zástupce o hygienických a protiepidemických opatřeních a vzdělávání budou zveřejňovány zde na webu školy. V případě dotazů Vám podá informace vedení školy.

     Hygienická a protiepidemická pravidla:

     Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 blíže určuje Manuál: https://www.msmt.cz/file/53580/

     Při vstupu do budovy školy, třídy, školní jídelny žáci používají dezinfekci, následně si důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.

     Žák, který bude při příchodu do školy vykazovat příznaky infekčního onemocnění a bude jej doprovázet zákonný zástupce, nebude do školy vpuštěn.

     Pokud se u žáka projeví příznaky infekční choroby, bude mu poskytnuta rouška, bude umístěn do samostatné místnosti a izolován od ostatních žáků. Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s tím, že si mají dítě bezodkladně vyzvednout.

     Při prvním vstupu žáka do školy, žák nemusí předkládat prohlášení o bezinfekčnosti.

     Jestliže má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně alergie), může vstoupit do školy pouze v případě, že při vstupu předá potvrzení lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění.

     Nošení roušek se bude vázat na stupeň epidemiologického ohrožení tzv. semaforu, který bude zveřejňován vždy v pátek pro následující týden. Následně budou pokyny zveřejněny na webu školy.

     Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je omezen. Rodiče prvňáčků mohou vstupovat do prostor šaten pouze první týden s použitím roušky. Při vstupu do budovy školy použijí dezinfekci a pobývají ve škole pouze nezbytnou dobu.

     Žáci se pohybují po škole podle pokynů pedagogických pracovníků tak, aby byl omezen kontakt žáků 1. a 2. stupně.

     Žáci budou přicházet do školní jídelny podle pokynů pedagogických pracovníků a pracovníků školní jídelny tak, aby se omezil kontakt různých skupin v jídelně. Provoz školní jídelny je upraven vnitřním řádem.

     Tešíme se na Vás.

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Přejeme všem pěkné prázdniny

    •  

     Vážení rodiče a milí žáci.

     Rádi bychom Vám všem poděkovali za spolupráci v nelehkém a mimořádném období. Víme, že to nebylo vždy jednoduché. Snad si z této doby odneseme i něco pozitivního do budoucna.

     Přejeme Vám krásné prázdniny a budeme se těšit v září na shledanou.

     Vedení školy a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bělotín

    • Prázdninový provoz školy

    • Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2

     IČO: 71003827, Tel. 581612127, 

     Prázdninový provoz

     Úřední hodiny   červenec po-pá: 7.7.-24.7.2020  

                                               od 9:00  - 12:00

                                  srpen po –pá: 24.8.- 31.8. 2020 

                                                 od 9:00- 12:00

    • Slavnostní ukončení školního roku

    • Milí žáci, vážení rodiče.

     Konečně je to tady a končí školní korona-rok. Vzhledem k uvolnění opatření je možné uspořádat tradiční rozloučení před školou. 

     Žáci, kteří se zúčastní tohoto ukončení dostanou ve svých třídách vysvědčení od 7:45 do 8:15. Poté se sejdeme před školou, kde vyhlásíme nejlepší žáky školy a společně se rozloučíme s mimořádným rokem.

     Žáci, kteří do školy nedocházeli a chtějí se zúčastnit této školní akce, musí donést Čestné prohlášení a ve škole se pohybovat s rouškou na tváři - podle stávajících hygienických pravidel.

     Toto vše je společná akce školy. Pokud rodič pobírá ošetřovné na dítě a dítě se zúčastní, nemá za tento den nárok na poskytnutí ošetřovného - viz Důležitá informace pro rodiče, kteří pobírají ošetřovné - Sdělení k ošetřovnému.

     Žáci, kteří se nezúčastní společného ukončení školního roku si mohou vyzvednout vysvědčení v pátek 26. 6. 2020 individuálně mezi 8:45 - 9:30 ve vestibulu školy, v dalších pracovních dnech v mezi 9:00 a 10:30 v kanceláři ekonomky školy.