• Halloweenská soutěž

    • dlabaných a malovaných dýní nebo výrobků z přírodnin

     Kdy: pondělí 4.11. - středa 6.11.2019

     Kde: ZŠ Bělotín - žluté patro školy

     Vyhodnocení a předání cen: pátek 8.11.2019

     Hodně skvělých nápadů a šikovné ruce

    • Sběr papíru

    • Dobrý den.

     Upozorňujeme, že sběr papíru se uskuteční v termínu od 18. 11. do 22. 11. 2019.

     V kalendáři bylo uveden termín od 14. 10. do 18. 10. 2019, ale vzhledem k opravám silnice a úplné uzavírce byl tento termín změněn na listopadový.

     Děkujeme za pochopení.

    • Uzavírka opravované cesty

    • Dobrý den.

     Ve čtvrtek 17. 10. bude úplná uzavírka silnice mezi křižovatkou U Žida a nejdeckým rozcestím.

     Žákům z Nejdku bude zajištěna přeprava od nejdeckého rozcestí na točnu Bělotín střed obecním autem.

     Pro přístup ke škole bude možno využít příjezd po záhumenní cestě za  hřbitovem (bude zrušena jednosměrka) nebo od bytovky a sběrného dvora.

     Autobusy budou zastavovat na parkovišti před nádražím.

     Dbejte zvýšené opatrnosti, obzvlášť při přecházení cesty.

     Pokud vše půjde podle harmonogramu, v pátek bude umožněn už omezený provoz.

     Tomáš Navrátil

      

    • Začátek nového školního roku

    • Vážení žáci, rodiče a příznivci školy, srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020, které se uskuteční v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin před budovou školy. Těší se na Vás vedení a zaměstnanci školy.

    • Změny v organizaci šestého ročníku

    • Vzhledem ke změnám financování škol v ČR se nám podařilo od nového školního roku 2019/2020 znovu rozdělit budoucí šestý ročník na dvě třídy. Snažili jsme se dodržet počty dívek a hochů ve třídách a kamarádské vztahy. Kvůli ochraně osobních údajů nemůžeme zveřejnit toto rozdělení, žáci s ním budou seznámeni první školní den. Vzhledem k organizačním jednáním jsme mohli tuto informaci poskytnout až nyní. Děkujeme za pochopení.

    • Omezení příjezdu ke škole

    • UPOZORNĚNÍ OBČANŮM, ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ RODIČŮM.

      

     Ve dnech 30. dubna až 17. května 2019 bude pro automobilový provoz uzavřena ulice za kostelem kolem hřbitova. Bude zde realizována výstavba a propojení kanalizačních řádů.

     Autodoprava do MŠ, ZŠ, do kostela a na hřbitov bude vedena obousměrně od obecního úřadu.

     Žádáme o maximální ukázněnost řidičů, neboť se na této přístupové cestě pohybuje během celého dne většina dětí.

     Pro bezproblémové zvládnutí situace doporučujeme parkovat u Obecního úřadu či dojet ke škole cestou od bývalé lékárny.

      

     Děkujeme

    • SBĚR PAPÍRU

    • ZŠ, MŠ a Obec Bělotín pořádají

     SBĚR  PAPÍRU

     Svoz sběru papíru od domu bude ve čtvrtek 25. 4. 2019

     Ve škole bude probíhat sběr od 23. 4. – 26. 4. a 29.4. 2019 vždy

     dopoledne od 7:00 – 8:00 hod. a odpoledne od 15:00 – 16:00 hod.

     na školním hřišti za přítomnosti pana školníka.

     Výtěžek bude použit na zakoupení pracovního materiálu

     a hraček pro děti.

    • Zápis do I. třídy

    • Ředitelství ZŠ Bělotín oznamuje, že zápis žáků do I. třídy ZŠ Bělotín se bude konat v pondělí 29. 4. 2019 v době od 13.30-17.00 hodin v budově školy.

     Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 
      

    • UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

    • Přijďte s dětmi uklidit Bělotín (sraz parkoviště před OÚ), Kunčice (sraz u hasičské zbrojnice), Lučice (sraz u obecné školy), Nejdek (sraz u školy). Akce se uskuteční v sobotu 6.4.2019 se začátkem v 9:00 hodin. Pro účastníky po skončení je připraveno malé občerstvení.

   • Kanalizace - omezený přístup
    • Kanalizace - omezený přístup

    • Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k probíhajícím výkopovým pracím v ulici vedoucí ke škole kolem bytovky a v okolí sběrného dvora, doporučujeme přístup ke škole pešky i autem od kostela. Výkopové práce by měly být hotovy 1. 3. 2019. Děkujeme za pochopení. Vedení školy

    • OPĚT jsme POMOHLI

    • V závěru loňského roku 2018 proběhlo tradičně několik adventních koncertů (Bělotín, Nejdek, Polom), kde vystupují naše děti i učitelé. Dobrovolné vstupné je již řadu let věnováno nadaci, která pomáhá olomoucké dětské onkologii. Bylo vybráno 15 000 Kč, tyto peníze budou během měsíce ledna 2019 odeslány na účet nadace „Šance“. Všem, kteří přispěli, děkujeme.

    • VÝTVARNÁ DÍLNA

    • Školní družina připravila na první den jarních prázdnin (18.2.2019 v 9 hod.) pro žáky a veřejnost výtvarnou dílnu. Budeme vyrábět drobné dárkové předměty (hodiny, tácy, čajové zásobníky). Více informací naleznete na plakátech (točna, škola). Cena akce je 200,- Kč a zahrnuje veškeré potřeby a pomůcky, včetně polotovarů. Těší se vychovatelky ŠD

    • PF 2019

    • Všem žákům, jejich rodičům, zaměstnancům a příznivcům ZŠ a MŠ Bělotín přejeme do nového roku 2019 vše dobré. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • PUTOVÁNÍ ZA JMELÍM

    • Obec Bělotín, TJ Sokol Bělotín a ZŠ MŚ Bělotín srdečně zvou na tradiční již III. ročník pochodu za jmelím. Sobota 15.12.2018 v 9:00 hodin před Obecním úřadem.

   • Paměťové instituce do škol
    • Paměťové instituce do škol

    • ZŠ Bělotín se již druhým rokem zapojuje do „Vzdělávacích programů paměťových institucí do škol“. V loňském roce všechny třídy školy navštívily některý ze vzdělávacích programů, například Hrabyně + Darkovičky,Technické + Moravské muzeum v Brně, Slezské muzeum v Opavě. Již podruhé naši žáci absolvovali dvoudenní exkurzi do jižních Čech a Prahy (4. a 5. 10.2018). Na programu byla prohlídka Kozího hrádku – působiště Mistra Jana Husa a města Tábor -  Husitské muzeum se vzdělávacím programem a prohlídka podzemí města. Strava a nocleh byly zajištěny na zdejší střední internátní škole. Druhý den se žáci přesunuli do Prahy, kde na ně čekala prohlídka reprezentačních prostor Pražského hradu s průvodci. Potom následoval přesun významnými místy (Nerudovka, Malostranské náměstí, Karlův most, Královská cesta, Staroměstské a Betlémské náměstí) do Náprstkova muzea, kde se děti zapojily do lektorovaného programu Putování Severní a Jižní Amerikou, který byl zakončen workshopem. Pak už následovala cesta na Újezd, kde na všechny čekal autobus, který je unavené, ale plné nových poznatků dovezl domů.                

    • SBĚR PAPÍRU

    • V příštím týdnu (od pondělí 15.10. do pátku 19.10.2018) proběhne na naší škole sběr papíru. Ten je možno odevzdat na školním dvoře panu školníkovi  v době do 7 do 8 hodin a nebo od 15 do 16 hodin. Nejlepší sběrači budou odměněni.

   • Exkurze  TÁBOR – PRAHA
    • Exkurze TÁBOR – PRAHA

    • Ve dnech 4. a 5. října 2018 se naše škola zúčastní „Vzdělávacího programu paměťových institucí do škol“. Exkurze je naplánována pro žáky IV. a VI. třídy do Tábora (Kozí hrádek, Husitské muzeum) a Prahy (Hradčany, reprezentační prostory Pražského hradu, Náprstkovo muzeum). Vzdělávací programy atraktivní formou doplňují výuku žáků.