Přihláška ke studiu na naší škole

Dobrý den vážení rodiče.

V letošním roce se už bude konečně konat zápis s možností účasti dětí. Jejich přítomnost není povinná, nicméně máme pro ně připraveno mnoho motivačních aktivit, které Vám mohou ještě napovědět, zda je dítě připraveno na školu či nikoliv.

Zápis se uskuteční dne 25. 4. 2022 mezi 13:30 a 17:30.

Vyplněnou elektronickou přihlášku je nutno vytisknout, vlastnoručně podepsat a doručit osobně v daný den nebo poslat doporučeně v uvedeném termínu do školy (nejpozdější datum podání 25. 4. 2022) . Druhá možnost je zaslat e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Prosíme Vás o vyplnění potřebných údajů k zápisu. Jsou důležité k provedení správního řízení pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky. Další informace o GDPR jsou uvedeny na konci přihlášky.

Vyplnění přihlášky

Pokud si přejete vyplnit přihlášku, klikněte prosím:


Prohlédnout stav / změnit přihlášku

Pokud si přejete zkontrolovat, tisknout, případně změnit dříve vyplněnou přihlášku, zadejte její kód a zvolte žádanou funkci.
Kód formuláře:

   


Pokud chcete požádat o odklad povinné školní docházky - napište to do poznámek.

Podle zákona § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je nutno žádost o odklad ještě doložit posouzením příslušného školského poradenského zařízení a posudkem odborného lékaře (dětského lékaře). Tato potvrzení nejlépe doručit do školy do 27. 6. 2022. Pokud již tato doporučení máte, je možné jej naskenované vložit do tohoto formuláře - Pro rozhodnutí odkladu. V případě problému prosím napište na e-mail: reditel@zsbelotin.cz