• Třídní schůzky

    • Vážení rodiče !

     V pondělí 6.1.2020 v 15:15 hodin proběhnou třídní schůzky v jednotlivých třídách a pohovory s učiteli ve třídách a kabinetech. Těšíme se na Vaši účast. Vedení školy a učitelé.

    • Šesťáci v Praze

    • V rámci pokusného ověřování Paměťové instituce do škol navštívili žáci 6.A a 6.B ve dnech 2.-3.12.2019 Prahu. Hned po příjezdu je čekala příjemná paní knihovnice v Pedagogické knihovně J. A. Komenského a dvě hodiny se žákům věnovala v rámci programu Bezpečný internet. Po ubytování v hotelu, který se nacházel téměř pod Nuselským mostem, jsme se vydali na prohlídku Prahy. Od Národního divadla jsme došli přes Vltavu na Újezd a lanovkou jsme se dostali na Petřín, kde jsme se nasmáli v bludišti a poté ti statečnější vyšplhali i na rozhlednu. Následovala cesta k Pražskému hradu, Nerudovou ulicí jsme sešli až na Kampu, kde jsme zhlédli nově vyzdobenou Lennonovu zeď. Po prohlídce Karlova mostu následovala cesta společně s davy cizinců na Staroměstské náměstí. Tam už zářil vánoční strom a okolní stánky lákaly dát si něco dobrého.
     Druhý den nás už v devět hodin čekala výstava Tutanchamon v Národním muzeu. Na ní nás nejvíce zaujaly moderní obrazové technologie, které nás vtáhly do starověkého Egypta. Po prohlídce nově opraveného muzea jsme se ponořili do podzemí a následovalo několik jízd metrem. Po chutném obědě na Gymnáziu Jana Keplera na Pohořelci nás už čekala prohlídka reprezentačních sálů Pražského hradu. Ty byly poprvé vyzdobeny v duchu adventu a viděli jsme i kopii vánočního stolu, u kterého jedla rodina T. G. Masaryka. Následovala návštěva chrámu sv. Víta, Vladislavského sálu a Zlaté uličky. A pak už jen přesun tramvají pro zavazadla do hotelu a cesta na nádraží. Domů jsme přijeli sice unavení, ale plní nových zážitků. A to nám dokonce mimořádně zastavil "Žluťák" v Bělotíně.

    • Rozsvítíme stromeček

    • ČEZ pomůže v Olomouckém kraji rozsvítit 23 stromečků. Mezi podpořenými obcemi a městy v kraji je i naše obec.

     Přerovsko : Prosenice, Rakov, Bělotín, Čechy

     Kdy: pátek 6. prosince 2019 v 8:00 hodin, park MILNÍK (Bělotín)

    • Vážení přátelé,

    • tak, jako každý rok v tomto období, obracíme se i letos na Vás s žádostí o příspěvek na Školní ples a Dětský maškarní karneval. Bez příspěvků rodičů a sponzorů bychom tyto tradiční a úspěšné akce nemohli uspořádat. 

     Za finanční příspěvek nebo věcné dary předem děkujeme a zároveň se těšíme na Vaši účast.

     Za SP ZŠ Bělotín   Taťána Novosadová      Za ZŠ a MŠ Bělotín   Tomáš Navrátil

    • Valentův podzim - setkání pěveckých sborů v Bělotíně

    • V sobotu 9. 11. 2019 se dětský pěvecký sbor ZŠ Bělotín opět zúčastnil 25. ročníku Valentova podzimu, který představuje amatérské pěvecké sbory. Jedná se o přátelské setkání dětských i dospělých sborů, které v krátkém pásmu zazpívají plnému sálu - převážně členů jiných sborů. Ani letos nechyběl náš dětský sbor, který se představil vícehlasými kánony, úpravami lidových písní a oblíbenými písničkami z pera Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Své vystoupení zakončil tanečním kánonem Samba Brasil. Děti zvládly nelehkou úlohu začínajícího sboru velmi dobře a jako první uslyšely toto sobotní odpoledne potlesk publika. Sbor dirigovala paní vychovatelka Adéla Dudová. Na klavír doprovázela Lucie Dostalíková. Všem patří velké poděkování a přání do dalších úspěšných vystoupení.

    • Recitační soutěž

    • V pondělí 11.11.2019 proběhlo tradiční školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili žáci od druhé do deváté třídy. Byli rozděleni do tří kategorií (2. - 4. tř., 5. a 6. tř., 7. a 9. tř.). Vítězům byly předány diplomy a knižní odměny. Děkujeme za účast a již teď se těšíme na příští ročník. Jak vše dopadlo si můžete přečíst pod přiloženou fotografií.

     I. kategorie

     1. místo Adéla Hynčicová, Václav Duda

     2. místo Sofie Jedličková, Jakub Kantor

     3. místo Matouš Skácel

     II. kategorie

     1. místo David Duda

     2. místo Tereza Elefantová

     3. místo Tereza Navrátilová

     III. kategorie

     1. místo Kristýna Svobodová

     2. místo Veronika Petríková

     3. místo Tomáš Czyž

    • HALLOWEENSKÁ  SOUTĚŽ

    • V prvním listopadovém týdnu proběhla na naší škole tradiční halloweenská soutěž o nejlepší dlabanou nebo malovanou dýni či halloweenský výrobek. Soutěže se zúčastnilo 14 výrobků od 18 nadšenců. Zvláštní poděkování patří žákům 4. třídy, kteří měli největší zastoupení v soutěži a svými lucernami dotvořili pravou atmosféru tohoto svátku. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další nápady v příštím roce. A jak vše dopadlo, vidíte na výsledkové listině.

     1. Sedláková Sofie Charlotta - Charlottina pavučina - 4. tř.

     2. Janovští Nela a Adam - Strašidelný hrad - 3. a 5. tř.

     3. Strýčková Tereza - Silver - 4. tř.

     4. Hradilová Lucie a Jedličková Sofie - Strašidelný jednorožec - 4. tř.

     5. Duda Václav - Hulk a Frank - 3.B tř.

     6. Hais Vojtěch - Čáryfuk - 4. tř.

    • Třídní schůzky

    • Vážení rodiče a přátelé školy!

     V pondělí 18.11.2019 v 15:15 hodin proběhne plenární schůze SPZŠ v tělocvičně školy, dále budou následovat třídní schůzky v jednotlivých třídách a pohovory s učiteli ve třídách a kabinetech. Těšíme se na Vaši účast. Vedení školy, učitelé a výbor SPZŠ

    • Nový rozvrh

    • Vážení rodiče, z vážných organizačních důvodů jsme museli změnit rozvrh vyučovacích hodin. Tato změna je platná od pondělí 11. 11. 2019. Děkujeme za pochopení. Tomáš Navrátil

    • ZŠ a MŠ Bělotín stávkovat nebude

    • Vážení rodiče, po důkladném probrání situace se zaměstnanci rozhodli, že ve středu 6. listopadu 2019 se nepřipojí k vyhlášené stávce Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, byť s mnohými argumenty vnitřně se stávkujícími souhlasí. Znamená to, že bude zajištěn standardní režim. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Halloweenská soutěž

    • dlabaných a malovaných dýní nebo výrobků z přírodnin

     Kdy: pondělí 4.11. - středa 6.11.2019

     Kde: ZŠ Bělotín - žluté patro školy

     Vyhodnocení a předání cen: pátek 8.11.2019

     Hodně skvělých nápadů a šikovné ruce

    • Sběr papíru

    • Dobrý den.

     Upozorňujeme, že sběr papíru se uskuteční v termínu od 18. 11. do 22. 11. 2019.

     V kalendáři bylo uveden termín od 14. 10. do 18. 10. 2019, ale vzhledem k opravám silnice a úplné uzavírce byl tento termín změněn na listopadový.

     Děkujeme za pochopení.

    • Uzavírka opravované cesty

    • Dobrý den.

     Ve čtvrtek 17. 10. bude úplná uzavírka silnice mezi křižovatkou U Žida a nejdeckým rozcestím.

     Žákům z Nejdku bude zajištěna přeprava od nejdeckého rozcestí na točnu Bělotín střed obecním autem.

     Pro přístup ke škole bude možno využít příjezd po záhumenní cestě za  hřbitovem (bude zrušena jednosměrka) nebo od bytovky a sběrného dvora.

     Autobusy budou zastavovat na parkovišti před nádražím.

     Dbejte zvýšené opatrnosti, obzvlášť při přecházení cesty.

     Pokud vše půjde podle harmonogramu, v pátek bude umožněn už omezený provoz.

     Tomáš Navrátil

      

    • Začátek nového školního roku

    • Vážení žáci, rodiče a příznivci školy, srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020, které se uskuteční v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin před budovou školy. Těší se na Vás vedení a zaměstnanci školy.

    • Změny v organizaci šestého ročníku

    • Vzhledem ke změnám financování škol v ČR se nám podařilo od nového školního roku 2019/2020 znovu rozdělit budoucí šestý ročník na dvě třídy. Snažili jsme se dodržet počty dívek a hochů ve třídách a kamarádské vztahy. Kvůli ochraně osobních údajů nemůžeme zveřejnit toto rozdělení, žáci s ním budou seznámeni první školní den. Vzhledem k organizačním jednáním jsme mohli tuto informaci poskytnout až nyní. Děkujeme za pochopení.

    • Omezení příjezdu ke škole

    • UPOZORNĚNÍ OBČANŮM, ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ RODIČŮM.

      

     Ve dnech 30. dubna až 17. května 2019 bude pro automobilový provoz uzavřena ulice za kostelem kolem hřbitova. Bude zde realizována výstavba a propojení kanalizačních řádů.

     Autodoprava do MŠ, ZŠ, do kostela a na hřbitov bude vedena obousměrně od obecního úřadu.

     Žádáme o maximální ukázněnost řidičů, neboť se na této přístupové cestě pohybuje během celého dne většina dětí.

     Pro bezproblémové zvládnutí situace doporučujeme parkovat u Obecního úřadu či dojet ke škole cestou od bývalé lékárny.

      

     Děkujeme

    • SBĚR PAPÍRU

    • ZŠ, MŠ a Obec Bělotín pořádají

     SBĚR  PAPÍRU

     Svoz sběru papíru od domu bude ve čtvrtek 25. 4. 2019

     Ve škole bude probíhat sběr od 23. 4. – 26. 4. a 29.4. 2019 vždy

     dopoledne od 7:00 – 8:00 hod. a odpoledne od 15:00 – 16:00 hod.

     na školním hřišti za přítomnosti pana školníka.

     Výtěžek bude použit na zakoupení pracovního materiálu

     a hraček pro děti.