• Informace ke screeningovému testování

    •  

     Testování se týká všech žáků a bude probíhat ve středu 1. 9. 2021 ve 2. až 9. ročníku a 2. 9. 2021 v 1. ročníku, následně pak ve všech ročnících v pondělí 6. 9. 2021 a ve čtvrtek 9. 9. 2021. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

     Testovat se bude antigenními testy GENRUI. Pokud rodiče nebudou chtít, aby se jejich děti testovaly uvedenými testy stěrem z nosu, mohou si přinést testy vlastní. Pokud budou dané antigenní testy na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku do 30. 6. 2021 (viz. seznam zde), budou ze strany školy akceptovány.

     Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). 

     Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu).  

     Testovaní žáci či žáci, na které se vztahuje výjimka z testování nosí chirurgickou roušku na chodbách a vnitřních společných prostorech, ve výuce mít nasazenou roušku nemusí. Účastní se TV i v tělocvičně a v HV mohou zpívat.

     Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nevztahuje-li se na něj výjimka z nošení ochrany dýchacích cest). Nemůže se účastnit TV ve vnitřních prostorech a v HV nesmí zpívat. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  

     V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nebude mu umožněna osobní přítomnost na vzdělávání ve škole. Pokud žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání, bude izolován od ostatních osob a budou bez zbytečného odkladu kontaktováni jeho zákonní zástupci. V uvedených případech není žák automaticky omluven ze svého vzdělávání a je povinností zákonných zástupců žáka v souladu se školním řádem do tří dnů omluvit. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.  

     Bližší informace najdete na webových stránkách pod níže uvedenými odkazy či ve vydaných manuálech.

     Podpora MŠMT v době COVID-19

     Nejčastější dotazy

     Manuál k provozu škol a testovaní

     Informace k testování dle MŠMT

     https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

    • Slavnostní zahájení nového školního roku 2021/22

    • Dobrý den milí žáci a vážení rodiče.

     Ve středu 1. září 2021 zahájíme nový školní rok.

     Slavnostnímu zahájení v 8:00 hodin před školou však bude předcházet ještě screeningové testování žáků 2. – 9. ročníku. Žáci I. třídy budou testováni až ve čtvrtek 2. září před vyučováním.

     Zůstanou ještě některá režimová opatření (roušky ve společných prostorách, screeningové testování, dezinfekce, zvýšená hygiena). Další způsoby a podmínky vyučování se budou vyvíjet podle aktuální epidemiologické situace a vyhlášených nařízení.

     Seznam testovacích místností.

     2. ročník - tělocvična - schodiště od dětského hřiště

     3. ročník - kuchyňka - vchod do suterénu pod schodištěm do tělocvičny od dětského hřiště

     4. ročník - jazyková učebna NJ - koridor od hasičárny

     5. ročník - tělocvična - schodiště od dětského hřiště

     6. ročník - školní klub - hlavní vchod

     7. ročník - hudebna - schodiště od hasičárny

     8. ročník - školní družina suterén - vchod do družiny od dětského hřiště

     9. ročník - učebna fyziky - koridor od hasičárny

     Prosíme o příchod k testování mezi 7:20 až 7:40. Přezůvky je nutno vzít s sebou již tento den.

     Testování žáků I. stupně se v nutných případech může rodič zúčastnit.

     Slavnostního zahájení před budovou školy se může zúčastnit veřejnost při dodržení hygienických pravidel. Vstup do školy bude umožněn pouze rodičům žáků I. třídy. Nezbytnou podmínkou pro vstup do budovy je ochrana dýchacích cest respirátorem.

     Ukončení vyučování ve středu 1. září je plánováno na 9:30, ve čtvrtek 2. září skončí I. stupeň po 4. vyučovací hodině (11:15) a II. stupeň po 5. vyučovací hodině (12:10).

     V pátek 3. září bude probíhat výuka už dle běžného rozvrhu.

     Provoz školní družiny bude zahájen již od středy 1. září.

     Doufáme, že tento školní rok proběhne poklidněji a bez distanční výuky.

     V novém školním roce přejeme všem pevné zdraví a žákům úspěšné studijní výsledky.

     Za vedení školy - Tomáš Navrátil a Ivan Fibich

    • Konečně celá škola

    • Dobrý den milí žáci a vážení rodiče.

     Od pondělí 24. května 2021 už budou moci chodit k prezenčnímu studiu ve škole všichni žáci bez týdenní rotace.

     Zůstanou sice ještě některá režimová opatření (roušky, testování, dezinfekce, hygiena, omezení v TV a HV), ale už se blížíme velmi bežnému provozu, na který jsme se velmi těšili. Věříme, že těch šest týdnů do prázdnin zvládneme už bez větších komplikací.

     Nicméně ještě každé pondělí budeme muset testovat. Proto je zde uveřejněn seznam testovacích místností.

     I. A + I. B - tělocvična - schodiště od dětského hřiště

     II. třída - kuchyňka - vchod do suterénu pod schodištěm do tělocvičny od dětského hřiště

     III. třída - jazyková učebna NJ - koridor od hasičárny

     IV. A + IV. B třída - tělocvična - schodiště od dětského hřiště

     V. třída - školní klub - hlavní vchod

     VI. třída - hudebna - schodiště od hasičárny

     VII. A - sál vedle hudebny - schodiště od hasičárny

     VII. B třída - školní družina suterén - vchod do družiny od dětského hřiště

     VIII. třída - učebna fyziky - koridor od hasičárny

     IX. třída - dílny - schodiště od hasičárny

     Prosíme o příchod k testování mezi 7:00 až 7:30.

     V ostatních dnech bude běžný příchod do školy hlavním vchodem.

     S přáním všeho dobrého

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

      

    • Informace k provozu školy v týdnu 17. - 21. května 2021

    • Dobrý den milé děti a vážení rodiče.

     Vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci dochází k uvolnění podmínek docházky dětí do školy.

     Od 17. května 2021 se ruší rotace na I. stupni. Znamená to, že od pondělí budou chodit do školy všechny třídy - od I.A až po V. třídu.

     K normálnímu režimu a rozdělení žáků do původních skupin přechází školní družina. Příchod žáků do ranní družiny a odchod po vyučovaní či vyzvedávání z odpolední družiny bude podle běžného režimu. Žáci přicházející v pondělí do ranní družiny budou zde i rovnou otestováni.

     V týdnu 17. - 21. května budou chodit do školy třídy II. stupně - VI. třída, VII. B třída a IX. třída. Vláda plánuje, že i tato rotace na II. stupni skončí a všechny třídy II. stupně budou chodit do školy od 24. května.

     Pro tento týden 17. - 21. května platí stále testování AG testy. 1x týdně žáci I. stupně, 2x týdně žáci VI., VII. B a IX. třídy.

     Kvůli testování 17. května bude příchod do školy organizován následovně:

     (třída - testovací místnost - příchod do školy)

     I. A + I. B - tělocvična - schodiště od dětského hřiště

     II. třída - VII. A - vchod od dětského hřiště

     III. třída - jazyková učebna NJ - koridor od hasičárny

     IV. A třída - hudebna - schodiště od hasičárny

     IV. B třída - sál vedle hudebny - schodiště od hasičárny

     V. třída - školní klub - hlavní vchod

     VI. třída - kuchyňka - vchod do suterénu pod schodištěm do tělocvičny od dětského hřiště

     VII. B třída - školní družina suterén - vchod do družiny od dětského hřiště

     IX. třída - VIII. třída - schodiště od hasičárny (dílny)

     Prosíme o příchod k testování mezi 7:00 až 7:30.

     Tento příchod je plánován pouze pro pondělí, v ostatních dnech bude příchod hlavním vchodem. 

     Žáci VI., VII. B a IX. třídy budou testováni ještě ve čtvrtek a s příchodem jako v pondělí.

     Informace k dalšímu týdnu 24. - 28. května budou zveřejněny nejpozději ve čtvrtek 20. května 2021.

     Nadále platí ochrana dýchacích cest - respirátor nebo chirurgická rouška.

     Výuka podle běžného rozvrhu. Odpolední vyučování II. stupně se koná bez ohledu na týden sudý/lichý.

     Prázdniny se blíží - musíme pilně pracovat, ale zvládneme to.

     S přáním pěkného dne 

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

      

    • II. stupeň se vrátí do školy rotačně od 10. 5. 2021

    • Dobrý den milí žáci a vážení rodiče.

     Epidemická situace se zlepšuje a podle plánu nastoupí žáci II. stupně od 10. 5. 2021 zpátky k výuce ve škole rotačně.

     V týdnu od 10. 5. 2021 budou chodit do školy žáci VII. A třídy a VIII. třídy dle běžného rozvrhu. Přicházet budou žáci VII. A třídy bočním vchodem v přízemí od dětského hřiště (otestováni budou 2x týdně v II. třídě). Žáci VIII. třídy přijdou po únikovém schodišti k dílnám v 2. patře zezadu od hasičské zbrojnice (otestování budou 2x týdně v VII. B třídě).

     Na tento týden 10. - 14. 5. 2021 také připadá škola na žáky III., IV. A, IV. B a V. třídy - v zaběhlém režimu příchod do školy - testování pouze 1x týdně.

     V týdnu od 17. 5. 2021 budou chodin do školy žáci VI., VII. B a IX. třídy dle běžného rozvrhu. Přicházet budou žáci VI. třídy únikovým schodištěm k hudebně (zde budou testováni 2x týdně). Žáci VII. B třídy únikovým schodištěm k dílnám v 2. patře (budou testování 2x týdně v VIII. třídě). Žáci IX. třídy přijdou hlavním vchodem (budou testováni 2x týdně v V. třídě).

     Na tento týden 17. -. 21. 5. 2021 také připadá škola na žáky I. A, I. B a II. třídy - v zaběhlém režimu příchod do školy - testování pouze 1x týdně.

     Testování se bude provádět vždy v pondělí s příchodem do školy uvedeným výše. V dalších dnech normální příchod do školy hlavním vchodem.

     Žáci II. stupně, kteří se testují 2x týdně, budou otestování v pondělí a ve čtvrtek s příchodem do školy uvedeným výše. V dalších dnech normální příchod do školy hlavním vchodem.

     Během rotační výuky II. stupně nebude přihlíženo k pořadí týdnů sudý/lichý. Odpolední vyučování se bude konat vždy při přítomnosti žáků v prezenční výuce.

     Vzkaz pro žáky druhého stupně - musíme ještě do konce školního roku pilně pracovat. Ale nebojte se, určitě to spolu zvládneme.

     S přáním všeho dobrého

     Tomáš Navrátil - ředitel školy

      

      

    • Zápis do ZUŠ Hranice


    • Vážení rodiče, 

     v příloze naleznete informace k zápisu do Základní umělecké školy Hranice - pobočka Bělotín na příští školní rok 2021/2022. Hlásit se mohou především předškoláci, kteří nastoupí do 1. třídy na ZŠ Bělotín a současní prvňáci ZŠ Bělotín. 

     Přihláška se podává elektronicky na www.izus.cz

     Zápis proběhne prezenčně v rámci dnů otevřených dveří v Hranicích

     Sledujte prosím aktuality na stránkách https://www.zushranice.cz .

     Těšíme se na nové hudebníky. Pedagogové ZUŠ Hranice - pobočka Bělotín

    • Sběrový týden

    • ZŠ, MŠ a obec Bělotín pořádají jarní sběr papíru.

     Svoz sběru od domu bude ve čtvrtek 29. 4. 2021.

     Ve škole bude probíhat sběr od 26. 4. 2021 do 30. 4. 2021 vždy dopoledne od 7:00- 8:00 hod. a odpoledne od 14:00- 15:00 hod. na školním hřišti u hasičské zbrojnice za přítomnosti pana školníka.

     Kartony musí být baleny ZVLÁŠŤ.

     Děkuje ŠD

    • Ohlédnutí za velikonoční soutěží

    • Do soutěže bylo přihlášeno 25 prací, které tvořili jednotlivci nebo sourozenecké dvojice. Hlasovalo celkem 204 hodnotitelů a ti rozhodli o tomto pořadí.

     Nejvíce hlasů a 1. místo získal Velikonoční králíček sester Kláry a Terezy Navrátilových, na 2. místě Jaro je tady Lucie Murinové, 3. místo obsadili Velikonoční příšerky Matouše Skácela a Beránek Sofie CH. Sedlákové, 4. místo Parta HIC sourozenců Macháčových a 5. místo Velikonoční zajíček Lucie Novotné.

     Jména ostatních účastníků soutěže: Pazdera Pavel 2.tř., Krejčířová Anna 2.tř., Skálová Patricie 3.tř., Studený Lukáš 2.tř., Mrázková Amálie 2.tř., Kunátová Monika 5.tř., Šustalová Tereza 3.tř., Duda Václav 4.B.tř., Maštera Miroslav 3.tř., Růžička Lubomír 1.A.tř., Schneider André 3.tř., Vaňková Eva 3.tř., Vaňek Tomáš 6.tř., Růžička Antonín 8.tř., Matějíčná Alžběta 3.tř., Horáková Karolína 3.tř.,

      

     Vedení základní školy děkuje všem zúčastněným a autory prvních pěti výtvorů čekají po návratu do školy drobné odměny.

    • Pro budoucí prvňáčky - přihláška

    • Dobrý den vážení rodiče a milé děti.

     Byla otevřena elektronická přihláška pro budoucí prvňáčky k plnění povinné školní docházky.

     Prosím rodiče - žadatele, aby si důkladně přečetli pokyny.

     Na naše budoucí nové žáčky se moc těšíme.

     S přáním všeho dobrého

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel ZŠ a MŠ Bělotín  

    • Provoz školy v týdnu 19. 4. - 23. 4. 2021

    • Dobrý den vážení rodiče a milí žáci.

     V týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021 budou chodit do školy žáci I. A, I. B a II. třídy.

     Čas otevření školy je stejný jako v tomto týdnu.

     Testování žáků pravidelně pondělí a čtvrtek. Další informace jsou v záložce Návrat do škol - COVID-19 - Informace k testování.

     Žáci 1. ročníků budou přicházet v pondělí a čtvrtek do školy kovovým schodištěm do tělocvičny z dětského hřiště. V tělocvičně se bude provádět testování prvňáků. V ostatní dny budou přicházet hlavním vchodem.

     Žáci 2. ročníku budou přicházet do školy hlavním vchodem každý den. Testováni budou v jedné ze tříd v přízemí.

     Rodiče mohou dětem s testováním pomoci.

     Odchod dětí ze školy bude po vyučování hlavním vchodem.

     Odchod dětí z družiny bude tradiční jako obvykle. (I. B z boku ze suterénu, I.A a II. třída z boku od dětského hřiště.)

     S sebou - všechny potřebné věci k vyučování, svačina, pití + 2x zdravotnická rouška či respirátor (nesmí být látková rouška).

     Děkujeme za pochopení a spolupráci.

     Tomáš Navrátil - ředitel školy.

      

      

    • Informace k návratu do škol od 12. 4. 2021

    • Vážení rodiče, milí žáci.

     Na našich webových stránkách přibyla v zeleném pruhu záložka Návrat do škol - COVID-19.

     Naleznete zde důležité a užitečné informace k návratu do škol včetně organizačních pokynů.

     S přáním všeho dobrého

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Velikonoční tvoření

    • Do fotoalba byla přidána nová galerie Velikonoční tvoření.

     Do neděle 18. 4. 2021 můžete hlasovat o nejpovedenější, nejzajímavější, nejoriginálnější, nejmilejší velikonoční výtvor. Můžete dát maximálně tři hlasy. Po uzavření hlasování zveřejníme výsledky.

     Ivan Fibich a Tomáš Navrátil 

    • Provoz školy od 12. dubna 2021

    • Dobrý den vážení rodiče a milí žáci.

     Ministerstvo zdravotnictví pod číslem Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN v souladu se zákony ČR vydalo 6. dubna mimořádné opatření, které zásadním způsobem ovlivní činnost naší školy v období od 12. dubna do odvolání. Odkaz na uvedený dokument je ZDE.

     Co to pro nás znamená?

     Podle bodu 4e)

     Od 12. dubna nastoupí k týdennímu prezenčnímu vzdělávání žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku (III. třída, IV. A třída, IV. B třída, V. třída). Žáci prvního a druhého ročníku (I. A třída, I. B třída, II. třída) se budou vzdělávat distančně.

     Od 19. dubna nastoupí k týdennímu prezenčnímu vzdělávání žáci prvního a druhého ročníku (I. A třída, I. B třída, II. třída). Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku (III. třída, IV. A třída, IV. B třída, V. třída) se budou vzdělávat distančně.

     Tyto týdenní cykly se budou pravidelně střídat.

     Žáci se budou 2x týdně testovat neinvazivními antigenními testy. Prezenční vzdělávání může být umožněno pouze testovaným žákům nebo žákům, kteří v posledních 90-ti dnech onemocnění COVID-19 prodělali a doloží rozhodnutí z hygienické stanice o nařízení izolace z důvodů nemoci COVID-19.

     Podle bodu 4h)

     I nadále platí možnost individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce) – dohodnuto mezi učitelem, žákem a zástupcem.

     Podle bodu 4i)

     Mohou se konat skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem  či žáků IX. třídy pro potřeby přijímacích zkoušek dle pravidel bodu 4i (detailně popsáno v dokumentu mimořádného opatření).

     Podle bodu 5a)

     Bude zajištěno povinné předškolní vzdělávání v neměnných skupinách do počtu nejvýše 15 dětí.

     Podle bodu 8)

     Bude fungovat školní družina pro žáky, kteří se účastní v daném týdnu výuky, a to v rámci třídních kolektivů. Doporučujeme družinu využít pouze v případě nutnosti.

     Podle bodu 14)

     Navštěvovat MŠ mohou děti, jejichž rodiče jsou uvedeni v seznamu na konci textu - viz bod 14.

     Je nutno doložit potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.

     Stejně tak je umožněna přítomnost žáků 1. stupně ve školní družině v provozní době ŠD (6:30 – 16:00) pro rodiče uvedené v bodě 14 v týdnu, kdy mají děti distanční vzdělávání. (v opačném týdnu se normálně účastní prezenčního vyučování)

     To, že je rodič ve vyjmenované skupině zaměstnanců, je nutno doložit potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.

     Tyto děti se nebudou však účastnit prezenčního vyučování ve třídách, ale bude zajištěn pro ně dozor, mimoškolní aktivity, případně se mohou připojit k distančnímu vzdělávání své třídy.

     Prosím, pokud patříte do takové skupiny a máte zájem o umístění Vašeho dítěte do školní družiny v týdnu distanční výuky, napište zprávu na email – reditel@zsbelotin.cz

     Žáci 2. stupně se povinně vzdělávají distančně jako nyní.

     Školní stravování ve Scolarestu bude zajištěno běžným způsobem pro žáky v prezenčním vzdělávání, žáci v distančním vzdělávání mohou odebírat oběd do jídlonosičů jako doposud.

      

     Další organizační informace ohledně chodu školy budou zveřejněny nejpozději v pátek 9. 4. 2021.

                                                   

     Víme, že informací je mnoho. Hodně věcí se bude řešit až za běhu. Není mnohdy nikde detailně popsáno, jak se má postupovat. Naší snahou bude vytvářet pro naše žáky bezpečné prostředí a zajišťovat výuku.

     V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat prostřednictvím informačního systému EduPage či na emailu reditel@zsbelotin.cz.

     Prosíme, neposílejte děti s jakýmkoliv náznakem onemocnění do školy a kontaktujte svého lékaře. Žádáme Vás o ohleduplnost, toleranci a spolupráci.

     Věřím, že to společně zvládneme.

     S přáním všeho dobrého

     Mgr. Tomáš Navrátil – ředitel školy

      

      

     Bod 14 – výtah z mimořádného opatření

     14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní

     přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně

     základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

     a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

     b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,

     základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola

     jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

     c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné

     výchovy,

     d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

     e) příslušníci ozbrojených sil,

     f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

     g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

     zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

     h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

     i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního

     zabezpečení,

     j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

    • Zápis do I. třídy

    • Dobrý den vážení rodiče.
      

     Od 19. dubna do 30. dubna 2021 bude možno vyplňovat Elektronickou přihlášku k zápisu dětí do I. třídy pro školní rok 2021/2022.

     Rodiče, kteří budou přihlašovat dítě k plnění povinné školní docházky prosíme, ať si důkladně přečtou pokyny.

     V případě potřeby ať napíší e-mail na podatelna@zsbelotin.cz

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy 

    • Veselé Velikonoce - soutěž

    • Jaro je tady a s ním jsou spojeny velikonoční svátky a tradice. Připravili jsme pro Vás jarní úkol.

     Vytvořte velikonoční výtvor (kraslice, pomlázku, figurky, vazby a jiné jarní výtvory. 

      

     Svá umělecká díla vyfoťte, nezapomeňte před ně vložit cedulku s názvem výtvoru. 

     Fotografii odešlete na e-mail (ivan.fibich@zsbelotin.cz). 

     Příjem Vašich fotografií ukončíme ve středu 7.4.2021. 

     Poté bude následovat hodnocení (po přihlášení do EduPage). 

     Fotografie soutěžících budou umístěny v odkazu FOTOGALERIE na EduPage, každý hodnotitel může vyhodnotit tři výtvory. 

     Vyhodnocení nejlepších tvůrců bude zveřejněno následně. 

      

     Všem, kteří se zapojí do soutěže, přejeme hodně skvělých, vtipných nápadů a fanoušků.

     Ivan Fibich a Tomáš Navrátil

    • KVÍZ - Slepá mapa světa

    • Cílem kvízu je prohloubení a ověření vědomostí o jednotlivých zemích světa. Slepé mapy jsou rozděleny podle světadílů a žáci si mohou vědomosti otestovat podle náročnosti, díky různým stupňům obtížnosti je kvíz užitečný i pro nižší ročníky na testování a prohlubování vědomostí o světové geografii (vlastivěda, zeměpis).
     Odkaz na kvíz: https://www.cksen.cz/slepa-mapa/
     Přejeme všem žákům a nadšencům zeměpisu možnost otestovat si svoje vědomosti.
     Vedení ZŠ

    • JAK DOPADLO HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ SNĚHOVOU STAVBU ČI SOCHU

    • Do soutěže se zapojilo celkem 25 soutěžících, kteří tvořili svá díla samostatně nebo ve dvojicích a vzniklo 19 pozoruhodných výtvorů. Do hlasování se zapojilo celkem 256 hodnotitelů a ti rozhodli o pořadí.

     Nejvíce hlasů a 1. místo získal Sněhový žralok Pavla Pazdery, na 2. místo doplul Bělotínský Titanic sourozenců Stodůlkových a 3. místo obsadil Creeper Alžběty Matějíčné a Matouše Skácela. Na dalších místech (4. - 10. místo) skončila tato díla – Sportování v nedohlednu, Ledová ves, Brána do ledového království, Polární medvídek, Ledový trůn, Tatrman a Svíčkový sněhulák Olaf.

     Jména všech soutěžících: Anna a Kateřina Terrichovy (1.A a 4.A), Patricie Bencová (4.A), Ema Škrobánková (1.B), David Hoffmann (5.), Matěj Kudláček (4.B), Amálie Mrázková (3.), Pavel Pazdera (1.B), Adam Pokorný (1.B), Sofie CH. Sedláková (5.), Alžběta Matějíčná (3.), Matouš Skácel (3.), Patricie Skálová (3.), Filip Šustal (6.), Vojtěch J. Kotlář (5.), Lucie Kotlářová (9.), Tereza Šustalová (3.), Lubomír Vacula (5.), Matěj Valenta (7.B), Barbora Větrovcová (2.), Vít a Vojta Stodůlkovi (2. a 3.), Magdaléna Vávrová (3.), Antonín a Anna Macháčovi (1.B a 4.B)


     Vedení základní školy děkuje všem zúčastněným a za prvních deset výtvorů čekají jejich autory po návratu do školy drobné odměny.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

      vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

     o dětí v mateřské škole

     o žáků 1. a 2. ročníků základní školy

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Ošetřovné: Rodiče mohou získat informace o ošetřovném např. zde:

     https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

     Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Znamená to, že minimálně do 21. března bude uzavřena Základní škola i Mateřská škola.

     Základní školy poskytují těmto žákům vzdělávání distančním způsobem, které je pro žáky povinné.

     Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání dle předchozí domluvy.

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     I nadále je možné pro žáky v distančním vzdělávání odebírat obědy do jídlonosičů ve školní jídelně (mimo jarní prázdniny). Je vhodné se domluvit předem s vedoucí jídelny.

      

     Věříme a doufáme, že se situace zlepší a děti se budou moci vrátit zpátky do školních lavic.

     S přáním pevného zdraví

     Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

    • Sněhové výtvory 2021

    • Do fotoalba byla přidána nová galerie Sněhové výtvory 2021.

     Do neděle 28. 2. 2021 můžete hlasovat o nejpovedenější, nejzajímavější, nejoriginálnější, nejmilejší sněhový výtvor. Můžete dát maximálně tři hlasy. Po uzavření hlasování zveřejníme výsledky.

     Ivan Fibich a Tomáš Navrátil